Multatuli Museum

facebook twitter instagram YouTube

Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals eens per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het jaarlijks tijdschrift Over Multatuli.

 

Het Multatuli Genootschap is een actieve vereniging waarvan u lid kunt worden. Het lidmaatschap kost 35 per jaar. U ontvangt daarvoor de uitnodigingen voor de bijeenkomsten, Over Multatuli en de nieuwsbrief. Tevens steunt u hiermee het Multatuli Huis.

 

Statuten

Statuten van het Vereniging Multatuli Genootschap

Statuten van de Stichting Multatuli Huis

 

Verslagen jaarvergadering

Financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2023

 

Notulen jaarvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 2023

 

Bestuur Stichting Multatuli Huis en Vereniging Multatuli Genootschap

Prof.dr. E. Etty (voorzitter)

Mr. J.S. Pen (vice-voorzitter)

Drs. K. Schoenmaker (secretaris/penningmeester)

Dr. D. van der Meulen

Drs. M.A. Holtrop

Prof.dr. Ph. Vermoortel

C.A.W.M. van de Ven
Y.N.M. van Santen