Houd het Multatuli Huis in stand met uw gift!


Onze grootste schilder wordt in de watten gelegd maar onze grootste schrijver, de luis in de pels van de Nederlandse overheid, heeft het nakijken...

De missie van Stichting Multatuli Huis is het onder de aandacht brengen van het gedachtengoed van Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Uw gift wordt besteed aan de openstelling van het geboortehuis van Multatuli met een vaste collectie en een wisseltentoonstelling, maar ook aan het organiseren van allerlei activiteiten die aan Multatuli zijn gerelateerd zoals Museumnacht, lezingen, wandelingen en nog veel meer. Naast deze stichting is er een vereniging Multatuli Genootschap met circa 400 leden. Sinds 1 januari 2013 ontvangen wij geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. Gelukkig is de gemeente wel bereid om het geboortehuis zonder huur beschikbaar te stellen. Ook komt een gedeelte van de contributie van de leden van het Genootschap ten gunste van Stichting Multatuli Huis. Desalniettemin is jaarlijks een fors bedrag benodigd voor de openstelling en de diverse activiteiten. 

Uw gift is daarom hard nodig! Rekeningnummer Stichting Multatuli Huis: NL12 INGB 000 4841171,  ten name van Multatuli Museum, Amsterdam. (BIC-nr: INGBNL2A)

U kunt heel voordelig schenken omdat uw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Lees meer...

U kunt heel voordelig schenken! Uw gift aan de stichting is namelijk fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het Multatuli Huis de Culturele ANBI status heeft (algemeen nut beogende instelling). Ook hoeft de stichting daarom geen belasting af te dragen over giften. Dit lichten wij hieronder onder 'periodieke gift' verder toe.

Een overzicht van de particulieren, fondsen en bedrijven die ons ondersteunen of ons hebben ondersteund voor een bedrag vanaf EUR 1.000 (voor vijf jaar of langer) vindt u onder Onze sponsors en begunstigers. Als u geen prijs stelt op vermelding van uw naam dan kunt u dat aangeven.

Ons IBAN-nummer is: NL12 INGB 0004 8411 71   (en  BIC-nr: INGBNL2A) ten name van Multatuli Museum, Amsterdam.
Meer informatie vindt u hieronder. Ook kunt u telefonisch contact opnemen, dinsdag 10.00-17.00 uur:
020-638 1938, of via e-mail: info@multatuli-museum.nl.

Toon minder...

Van de maan af gezien, zYn we allen even groot.

Idee 155.

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Steun Multatuli-jaar 2020!

Help eraan mee dat Multatuli gezien én gelezen blijft worden

Op 2 maart 2020 is het tweehonderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker in de Amsterdamse Korsjespoortsteeg ter wereld kwam. In zijn geboortehuis bevindt zich het dagelijks geopende Multatuli Museum, dat door het Multatuli Genootschap zonder subsidie in stand wordt gehouden.