Geboortehuis van Multatuli"Multatuli's geboortehuis verkommert" 

Winnie Sorgdrager, oud-voorzitter van het Multatuli Genootschap en het Multatuli Museum, luidde in februari 2020 in De Volkskrant de noodklok over de toestand van het pand: Brief van de Dag: Multatuli's geboortehuis verkommert (Volkskrant, 21 februari 2020)

[...] "Merkwaardig. Van de grootste Nederlandse schrijver, wiens gedachtengoed onverminderd actueel is, staat het geboortehuis te verkommeren. Hoe anders gaan andere landen met zo'n erfenis om!" [...]

Houd het Multatuli Huis in stand met uw gift!

Onze grootste schilder wordt in de watten gelegd maar onze grootste schrijver, de luis in de pels van de Nederlandse overheid, heeft het nakijken ...

De missie van Stichting Multatuli Huis is het onder de aandacht brengen van het gedachtengoed van Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Uw gift wordt besteed aan de openstelling van het geboortehuis van Multatuli met een vaste collectie en een wisseltentoonstelling, maar ook aan het organiseren van allerlei activiteiten die aan Multatuli zijn gerelateerd zoals Museumnacht, lezingen, wandelingen en nog veel meer. Naast deze stichting is er een vereniging Multatuli Genootschap met circa 400 leden. 

Sinds 1 januari 2013 ontvangen wij geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. Gelukkig is de gemeente wel bereid om het geboortehuis zonder huur beschikbaar te stellen. Ook komt een gedeelte van de contributie van de leden van het Genootschap ten gunste van Stichting Multatuli Huis. Desalniettemin is jaarlijks een fors bedrag benodigd voor de openstelling en de diverse activiteiten. 

Uw gift is daarom hard nodig! Rekeningnummer Stichting Multatuli Huis: NL12 INGB 000 4841171,  ten name van Stichting Multatuli Huis, Amsterdam. (BIC-nr: INGBNL2A)

U kunt heel voordelig schenken omdat uw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Lees meer...

U kunt heel voordelig schenken! Uw gift aan de stichting is namelijk fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het Multatuli Huis de Culturele ANBI status heeft (algemeen nut beogende instelling). Ook hoeft de stichting daarom geen belasting af te dragen over giften. Dit lichten wij hieronder onder 'periodieke gift' verder toe.

Een overzicht van de particulieren, fondsen en bedrijven die ons ondersteunen of ons hebben ondersteund voor een bedrag vanaf EUR 1.000 (voor vijf jaar of langer) vindt u onder Onze sponsors en begunstigers. Als u geen prijs stelt op vermelding van uw naam dan kunt u dat aangeven.

Ons IBAN-nummer is: NL12 INGB 0004 8411 71   (en  BIC-nr: INGBNL2A) ten name van Multatuli Museum, Amsterdam.
Meer informatie vindt u hieronder. Ook kunt u telefonisch contact opnemen, dinsdag 10.00-17.00 uur:
020-638 1938, of via e-mail: info@multatuli-museum.nl.

Toon minder...

Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

- De gift moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond

- Het bedrag van de gift moet (tezamen met eventuele andere eenmalige giften) meer bedragen dan EUR 60 én 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek (de zogenaamde aftrekdrempel)

- De gift kan tot een bedrag van 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aftrek worden gebracht (het zogenaamde aftrekplafond).

Ook in dit geval geldt de multiplier bij een gift aan een culturele instelling zoals Stichting Multatuli Huis. Bovendien kan het aftrekplafond worden verhoogd met de extra aftrek van 25% over de gift.

Bijvoorbeeld: Stel dat het verzamelinkomen EUR 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van EUR 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125%, zijnde EUR 1.250. De drempel is 1% van EUR 60.000 (EUR 600). Dit betekent dat aftrekbaar is EUR 1.250 -/- EUR 600, zijnde EUR 650. Het plafond is 10% van EUR 60.000 plus de extra aftrek van 25% (EUR 250), zijnde EUR 6.250, dus daar blijft de gift onder.

U kunt het beoogde geldbedrag overmaken aan Stichting Multatuli Huis op bankrekening ING 4841171
IBAN: NL12 INGB 0004 8411 71
BIC: INGBNL2A