Verschenen: Jaarboek Multatuli 2021

De leden van ons welgewaarde Multatuli Genootschap zullen het afgelopen week in hun brievenbus hebben gekregen: de meest recente editie van het Jaarboek Multatuli. Binnenkort kan de uitgave van het jaar 2021 ook door alle andere geïnteresseerden verkregen worden bij uitgeverij Verloren. In tijden van corona heeft de redactie een rijkelijke bundel kunnen samenstellen van tijdens de 'lockdown' verricht onderzoek. Met onder meer een bijdrage van Antoon Bosselaers en Philip Vermoortel over hoe het overgeleverde beeld van de schrijver niet altijd strookt met de feiten, een openingsartikel van Tom Phijffer over de weduwe van Dekkers waarschijnlijk vermoorde voorganger in Lebak, Edouard Carolus (Slotering in Max Havelaar), twee onbekende brieven van Douwes Dekker, toegelicht door Dik van der Meulen en de nooit eerder openbaar gemaakte perikelen rond de financiering van het Multatuli-standbeeld in Amsterdam. 

Zie voor meer informatie en bestelmogelijkheden de webpagina van uitgeverij Verloren.

Jaarboek Multatuli 2020: speciale jubileumuitgave

Jaarboek Multatuli 2020Ter gelegenheid van het tweehonderdste geboortejaar van Eduard Douwes Dekker heeft Jaarboek Multatuli een bijzondere invulling gekregen. 

Bekende en onbekende Nederlanders werd gevraagd een stukje te schrijven over de manier waarop zij in hun werk of leven geïnspireerd worden door Multatuli.

Het is een bonte verzameling teksten geworden – een pak van Sjaalman – waarin veel van Multatuli's onderwerpen terugkomen: Indonesië, taalgebruik, godsdienst, opvoeding, feminisme, politiek en meer.

Multatuli komt naar voren als onafhankelijk denker, als voorbeeldfiguur en natuurlijk als goede schrijver.

Jaarboek Multatuli 2020 (Uitgeverij Verloren, 2020)
Klaartje Groot, Annelies Dirkse, Rudy Schreijnders, David Hollanders (red.)

Multatuli verknipt: een portret in 500 fragmenten

Multatuli verknipt

In 2020 verscheen Multatuli verknipt. Een portret in 500 fragmenten (uitgeverij Boom). De samensteller is Chris van de Ven, die in 2017 al Pax Havelaar schreef.

In Multatuli Verknipt laat Van der Ven in twintig hoofdstukken onderzoekers aan het woord, biografen en bewonderaars – maar vooral natuurlijk Multatuli zelf.

Elk hoofdstuk begint met enkele wetenswaardigheden, gevolgd door een wat langer toepasselijk stuk van of over Multatuli. Zo krijgt de lezer een beeld van de schrijver en denker, van zijn werk en van zijn betekenis.

Daarnaast is het boek een poging om Multatuli toegankelijk te maken voor een breed publiek, en met name ook voor jongere lezers.

Striproman Max Havelaar 2020Max Havelaar als striproman

De Max Havelaar van Multatuli is verwerkt tot een striproman door Jos van Waterschoot (oud-conservator van het Multatuli Huis) en Eric Heuvel. 

Hierdoor kan de Max Havelaar een nieuw (jong) publiek bereiken.

Jos van Waterschoot was 5 november 2020 te gast in het radioprogramma 'Met het oog op morgen' (NOS) om over zijn striproman te praten. 

Verschenen: Ger Beukenkamp, 'Multatuli - Het leven van een klokkenluider in twintig dialogen'

Beukenkamp, Multatuli – Het leven van een klokkenluider in twintig dialogen

In 1838 vertrekt de 18-jarige Eduard Douwes Dekker (1820-1887) voor het eerst naar Nederlands-Indië. Geconfronteerd met onrecht ontwikkelt hij zich in de daaropvolgende jaren tot de vlammende schrijver Multatuli. In moderne spreektaal belicht de bekende scenarioschrijver Ger Beukenkamp het veelzijdige leven van deze klokkenluider in twintig meeslepende dialogen.

De oorspronkelijk als hoorspel bedoelde tekst is géén biografie, maar een op feitenkennis en psychologisch inzicht gebaseerde experimentele interpretatie van Multatuli's leven en werk. Nog altijd actuele vraagstukken (slavernij, kolonialisme, antiracisme, feminisme, ongelijke behandeling, etc.) worden op speelse wijze gepresenteerd.

Ger Beukenkamp, Multatuli – Het leven van een klokkenluider in twintig dialogen. Uitgeverij Int. Theatre & Film Books, 596 blz. €19,95

Verschenen: De Kleine Multatuli. de Max Havelaar en andere werken samengevat

In de serie 'Kleine boekjes – grote inzichten' van Atlas Contact is na De Kleine Marx, De kleine De Beauvoir en andere nu ook De Kleine Multatuli verschenen. Hierin gaan Klaartje Groot en David Hollanders in op het unieke oeuvre van Multatuli. Zijn opvattingen over religie, opvoeding, kolonialisme, vrouwenemancipatie, de arbeidersbeweging, politiek en literatuur komen aan bod.

Multatuli's schrijverscarrière begon met' Max Havelaar', een boek over onderdrukking van een volk. Dit meesterwerk ging de hele wereld over; nieuwe vertalingen blijven verschijnen gezien dit onverminderd actuele thema. Ook in zijn andere werken snijdt Multatuli onderwerpen aan die de 21e-eeuwse lezer nog weten te boeien. Hoog tijd om nader kennis te maken met zijn sprankelende, gevatte stijl, zijn gevoel voor humor en aandacht voor detail.

Lees ook de column van Hollanders hierover in Follow the money

Engelse vertaling max Havelaar genomineerd

De recente Engelse vertaling van Max Havelaar door Ina Rilke en David Mc Kay staat op de shortlist van de Oxford-Weidenfeld vertaalprijs. De beslissing valt op 30 september. De prijs bekroont jaarlijks een literaire vertaling van een boek uit een Europese taal in het Engels.

De nieuwe Max Havelaar-vertaling van Ina Rilke en David McKay verscheen in 2019 in de serie New York Review of Books' Classics. In de Translator's Note schrijven de vertalers:

"Almost since it was first published, Max Havelaar, or the Coffee Auctions of a Dutch Trading Company has been considered a masterpiece of nineteenth-century Dutch literature, and Multatuli has been fortunate in the number of English translations it has seen (the first appeared a mere eight years after publication of the book in 1860; this one is the fourth).

A look at earlier English versions often alerted us to potential pitfalls, confirmed our intuitions, or inspired us to improve on our own solutions. Yet this is not a modified or edited version of one or more earlier editions, but a fully new translation from the original Dutch. More than fifty years after Roy Edwards's fine English translation, it was high time for a fresh perspective."

Verschenen: Tom Phijffer, Het masker van Rob Nieuwenhuys

Hier leest u de column van Tom Phijffer voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Najaar 1971 verbleef de letterkundige Rob Nieuwenhuys (Semarang 1908–Amsterdam 1999) bijna twee maanden op Java. Hij was er door de Nederlandse regering in het kader van het Cultureel Akkoord als adviseur heen gestuurd om de betrekkingen met de voormalige kolonie te helpen herstellen. Enkele weken daarvoor hadden koningin Juliana en prins Bernhard een staatsbezoek aan Indonesië gebracht. Voor het eerst sinds 1952 keerde Nieuwenhuys terug naar zijn land van herkomst. Het zou ook voor het laatst zijn.

Rob Nieuwenhuys leefde tussen twee werelden, die van zijn Hollandse vader en zijn Indo-Europese moeder. Hij schreef er een semi-autobiografische roman over, Vergeelde portretten (1954) en de bundel essays Tussen twee vaderlanden (1959). Zijn magnum opus Oost-Indische Spiegel (1972), de beschrijving van de Indisch-Nederlandse letterkunde, leverde hem grote faam op. Bekend werd hij verder door ...

Lees meer...

zijn fotoboeken over tempo doeloe, 'de tijd van vroeger'.
Op zijn reis over Java ontmoette Nieuwenhuys onder meer de filmmaker Fons Rademakers en Willem Frederik Hermans, met wie hij later in de clinch zou liggen over de Max Havelaar van Multatuli.
Tom Phijffer reconstrueerde de missie van Rob Nieuwenhuys op basis van zijn persoonlijke archief, interviews en officiële bescheiden betreffende het Cultureel Akkoord. Het resultaat is een fascinerend verslag van een vergeten reis onder politiek beladen omstandigheden.
Eind juli 2020 sprak Thys met Tom Phijffer over zijn boek en over Rob Nieuwenhuys. ys. Het gesprek werd opgenomen in de stijlkamer van het Multatulihuis in Amsterdam en is te zien op Youtube.

Toon minder...

Lubach over Multatuli in Stoorzender

"Hij is geestig en onderhoudend wanneer hij gevoelde dat zijn geest begrepen werd, maar anders stug en teruggetrokken", zegt Arjen Lubach in zijn recente boek Stoorzender als hem wordt gevraagd wat zijn ware aard is.

Wie hij hier citeert, moet de vraagsteller maar opzoeken. Maar in de 'Verantwoording' aan het slot van deze intieme memoires geeft de schrijver uitsluitsel: "het citaat komt uit Max Havelaar van Multatuli en gaat over Max Havelaar."

Hoezeer Arjen Lubach zich als geëngageerd maatschappijkritisch kunstenaar identificeert met Multatuli blijkt ook uit het motto boven het laatste hoofdstuk van zijn boek:

"Vervloekt, dat verontwaardiging en
droefheid zoo vaak zich moeten kleeden in
't lappenpak van de satire! Vervloekt, dat
een traan, om begrepen te worden, moet
verzeld gaan van gegryns!"

Multatuli, Max Havelaar

Amhaarse vertaling Woutertje Pieterse

juni 2020 - Onlangs is een Amhaarse vertaling verschenen van Woutertje Pieterse, vertaald naar het Engels door Hailemelekot Tekesteberhan. Inderdaad: het is de taal die ze in Ethiopië bezigen. De verhalen over Woutertje heeft Multatuli oorspronkelijk als onderdeel van zijn 'Ideën' gepubliceerd.

De verhalen waren populair maar Multatuli heeft er nooit een aparte publicatie van willen maken omdat ze samenhangen met de overige ideeën. Zijn vrouw Mimi Hamminck Schepel heeft ze na zijn dood toch samengenomen en als een roman op de markt gebracht.

Multatuli als idool van de feministen

Multatuli als Idool van de feministen, artikel door Mirjam Janssen in Historisch Nieuwsblad 27 februari 2020: https://www.historischnieuwsblad.nl/multatuli/

Lockdown-editie Max Havelaar: strip Jean-Marc van Tol

De bijdrage van striptekenaar Jean-Marc van Tol aan de Max Havelaar lockdown-edtie bestaat uit twee bladzijden met Droogstoppel en Sjaalman in de hoofdrol:

Lockdown Havelaar strip Van Tol 1

Lees meer...

Max Havelaar verstript door stripblad Eppo

"'Ons meest prestigieuze project tot nu toe' staat groot op de cover," meldt stripblad Eppo op 14 mei 2020 trots over Eppo 10/2020. "Dat is het zeker, want de Max Havelaar verstrippen is niet zomaar een dingetje."
Michael Minneboo, geen liefhebber van de roman, schafte een exemplaar aan in de hoop dat de stripversie beter is. Op YouTube bladert hij door de Eppo en geeft hij commentaar.

Zacht Lawijd (maart 2020) over MultatuliMultatuli in Zacht Lawijd

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. In maart 2020 is Multatuli het thema van Zacht Lawijd. Met onder andere: 

'Multatuli leeft' (Sjoerd van Faassen & Hans Renders)
'De Witte Onschuld van Multatuli' (Martin Bossenbroek)
''Genot is deugd.' Multatuli in het licht van #Me Too' (Elsbeth Etty)
'Makelaar - Havelaar - Wawelaar - Wazenaar - Wagelaar. De toenemende receptie van Multatuli's godsdienstkritiek' (August Hans den Boef)
'Een daad van nationale betekenis Multatuli's Volledige werken en de literaire wetenschap' (Dik van der Meulen)

Verschenen: Wie is wie in de max Havelaar


Op 2 maart 2020 is het precies twee-honderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker werd geboren. Hij maakte in 1860 onder het pseudoniem Multatuli in één klap een onuitwisbare indruk met de publicatie van 'Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij'.

Multatuli was tijdens zijn leven en ook nog heel lang daarna onderwerp van talloze geschriften, polemieken, debatten, studies, boeken, artikelen en documentaires. 'Max Havelaar' werd de klassiekste klassieker van de Nederlandse literatuur.

In 'Wie is wie in Max Havelaar' wordt ingegaan op ...

Lees meer...

de werkelijkheid achter het verhaal: biografische en andere gegevens over tal van prominente figuranten worden op even solide als aansprekende wijze uit de doeken gedaan.

Aan de hand van de eminente Vlaamse letterkundige en Multatuli-kenner dr. Philip Vermoortel komt u nader in contact met figuren als Petrus Albertus Alexander Collard, Everdine van Wijnbergen en Robert Voûte, die de lezers van 'Max Havelaar' allemaal beter kennen als Duclari, Tine en Batavus Droogstoppel, makelaar in koffie, Lauriergracht no. 37.

Toon minder...

Griekse Max Havelaar verworven

Alweer een nieuwe vertaling van de Max Havelaar voor de bibliotheek van het Multatuli Museum: de Griekse uit 2018.

Multatuli's wens om zijn boek, als men hem steeds maar niet zou willen geloven, te vertalen 'in de weinige talen die ik ken, en in de vele talen die ik leren kan, om te vragen aan Europa, wat ik vruchteloos zou hebben gezocht in Nederland', is inmiddels ruimschoots overtroffen. Er verschenen de afgelopen jaren weer vertalingen bij de vleet in talen van over de hele wereld: een Sardische (2014), een Turkse (2015), een Arabische (2017), een  Braziliaanse (2019) en een nieuwe Engelse (2019).

Maar verschenen ze eigenlijk in aanloop tot het 200e geboortejaar van Multatuli of tot de viering van 75 jaar onafhankelijkheid van Indonesië? Bovendien worden er nog vele volkeren uitgezogen en onderdrukt. Als er nou maar eens en voor altijd gehandeld werd naar zijn oproep…

Multatuli-leeslcub

Volgt u de Multatuli-leesclub al?

Lees de serie sprankelende columns van Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlandse en academische communicatie aan de Universiteit Nijmegen over de Volledige Werken van Multatuli op www.neerlandistiek.nl.

Oostendorp schreef zijn eerste column op 13 oktober 2018 en heeft inmiddels vele tientallen columns gepubliceerd (in maart 2020 stond de 75e online).

Bekijk alle columns.

 

Nieuwe Engelse Vertaling Max Havelaar

In 2019 verscheen een nieuwe Engelse vertaling van Max Havelaar bij New York Review Books (NYRB). David Mc Kay en Ina Rilke vertaalden de roman die vooraf wordt gegaan door een voorwoord van Pramoedya Ananta Toer.  

NYRB prijst het boek aan als: 'A brilliantly inventive fiction that is also a work of burning political outrage, Max Havelaar tells the story of a renegade Dutch colonial administrator's ultimately unavailing struggle to end the exploitation of the Indonesian peasantry.[...]

Ter gelegenheid van de verschijning hield prof. Reinier Salverda op 3 juni 2019 een lezing op het UCL Festival 2019 te Londen. Ook was er in de British Library een tentoonstelling ingericht over Multatuli.

Braziliaanse Max Havelaar

In 2019 verscheen de eerste Max Havelaar-vertaling in het Braziliaans-Portugees van de hand van Daniel Dago: 'It took five years of my life, but it was worth it.'

U kunt het boek hier zien bij uitgeverij Editora Âyiné. Het boek heeft een prachtige, melancholieke cover en valt te bewonderen in het Multatuli Huis.

Dago vertaalde eerder Couperus, Emants, Bordewijk, Remco Campert, en veel Nederlandse  poëzie, zoals u kunt zien op zijn website. Zijn volgende project wordt waarschijnlijk Woutertje Pieterse.

Arabische Max Havelaar verworven


Het Multatuli Huis heeft de Arabische Max Havelaar uit 2017 verworven. Multatuli zou er blij mee geweest zijn. Hij had wel wat met de Arabieren en las bijvoorbeeld de Arabische Vertellingen.

Op het rijk geïllustreerde omslag wordt bijna het hele verhaal verteld: je ziet de Max Havelaar de hoofden toespreken tegen de achtergrond van het Indonesische landschap, een buffel, een oude kaart van Nederlands-Indië, het pak van Sjaalman en op de voorgrond, heel groot, de koffiedrinkende, keurende Droogstoppel met het manuscript. Of is dat Multatuli zelf?

Multatuli vs twee Van Lenneps


Voor wie het gemist had: Op de site van de Maatschppij der Nederlandse Letterkunde staat een bijdrage van de hand van Eep Francken aan de discussie Multatuli versus Van Lennep: 'Multatuli tegen twee Van Lenneps' (2018). Zie voor deze discussie ook de biografie van Jacob van Lennep door Marita Mathijsen, Jaarboek Multatuli 2017, Neerlandistiek.nl en tijdschrift De Boekenwereld 33 nr. 2 (2017) en 34 nr 4 (2018).

Jaarboek Multatuli

2018- Het Jaarboek Multatuli 2017 is uit, iets later dan normaal in verband met het eerder dit jaar uitgekomen Extra Jaarboek Multatuli over Multatuli en W.F. Hermans. U krijgt het als u lid wordt van het Multatuli Genootschap (u steunt dan ook het Multatuli Museum!).

Inhoud: Multatuli bevond zich in 2017 130 jaar in de hemel. En de trap daarheen was steil, aldus ...

Lees meer...

de literaire grootmeester zelf in één van de twee pas opgedoken brieven. Hij zal gedacht hebben aan de vele lieden die het hem zo moeilijk maakten. Al waren er ook velen die hem hielpen. In het Jaarboek Multatuli 2017 staan Multatulibemiddelaars van diverse pluimage centraal, zoals de Sardische Max Havelaar- vertaler Antiogu Cappai-Caddedu en M.I. Tubjanski, de Russische vertaler en de Filipijnse schrijver Rizal. Was bezorger van de Max Havelaar Jacob van Lennep nu de gedroomde bemiddelaar of speelde hij vals spel? Wat voor rol speelde uitgever Joost de Ruyter?

Toon minder...

Nieuwe publicaties rond Multatuli

2018- Nieuwe publicaties rond Multatuli: literatuurhistoricus Rudy Schreijnders promoveerde op Rudy Kousbroek in de essayistisch-humanistische traditie , waarin hij onderzoekt in hoeverre het essay opgevat kan worden als een bij het humanisme passend literair genre. Multatuli krijgt ruime aandacht. Twee haast vanzelfsprekende vertegenwoordigers van deze traditie zijn de zestiende-eeuwse humanist en filosoof Michel de Montaigne, de 'uitvinder' van het essay-genre, en Multatuli, de negentiende-eeuwse Nederlandse humanist, vrijdenker en schrijver.

Verder is de bundel Multatuli nu verschenen naar aanleiding van het symposium '130 jaar later' in januari 2017 aan de rijksuniversiteit Leiden. Het is een themanummer van het tijdschrift Indische Letteren (33 (2018) 1) verschenen bij Uitgeverij Verloren onder redactie van Jaqueline Bel en Rick Honings.

Met bijdragen van oa Saskia Pieterse 'Het gevaar van de koloniale parvenu. Max Havelaar en het Nederlands standsbesef' van Olf Praamstra 'Multatuli's eerste vrouw. De ontmoeting met Si Oepi Keteh', Ralf Grüttemeier, 'Nederlandse reserves tegenover moderne Nederlandstalige literatuur. Het beeld van Multatuli in literatuurgeschiedenissen', Jane Fenoulhet 'De donkere kracht van Multatuli's Minnebrieven. Een nomadische lezing' en vele anderen, zie hier

Extra Nummer Jaarboek Multatuli 2017 is uit

Feb 2018 - Er is een extra nummer uitgekomen van Jaarboek Multatuli dat geheel gewijd is aan de fascinatie van Willem Frederik Hermans voor Multatuli. Het verscheen ter gelegenheid van de publicatie van deel 17 van De Volledige Werken van Willem Frederik Hermans, dat zijn werk over Multatuli bevat. Hermans schreef verscheidene columns over Multatuli, verzorgde een nieuwe editie van de Max Havelaar (1987) en schreef de nog zeer lezenswaardige biografie De Raadselachtige Multatuli (1976, 2e druk 1987), die destijds de nodige ophef veroorzaakte.

Met bijdragen van

Lees meer...

 Dik van der Meulen & Cyril van den Hoogen, die een mooi overzicht schetsen van Hermans' bemoeienis met Multatuli; Peter Kegel over de Multatuliana in Hermans' privébibliotheek, Marc van Zoggel over de totstandkoming van De Raadselachtige Multatuli en de moeilijkheden die Hermans toen uiteraard had met de Multatulianen, Tom Phijffer memoreert een bijzondere samenkomst in de regio Lebak in 1971. Daan Rutten exploreert de manieren waarop beide schrijvers de werkelijkheid wilden kenen vanuit filosofisch perspectief, Verder Maurits Verhoeff over een bijzondere vondst in het Multatuli-archief, Annelies Dirkse en Klaartje Groot over Hermans&Multatuli in de media en over de vriendelijke Hermans. Op de voorkaft staat een cartoon van Siegfried Woldhek met Hermans die Multatuli verdedigt tegen zijn tegenstanders. U kunt het bestellen bij het Multatuli Huis (info@multatuli-museum.nl) of Uitgeverij Verloren.

Toon minder...

Pax Havelaar door Multaboni

sep 2017 - 'De hoogste moed is hoogmoed', aldus Multatuli. Nu al voor de derde keer heeft iemand het aangedurfd de Max Havelaar te bewerken. Na de hertaling in modern Nederlands van Gijsbert van Es (2010) en de zombievariant van Martijn Adelmund (2016) verscheen de Pax Havelaar of het theeleuten der Nederlandse Handel & Wandelmaatschappij door Multaboni alias Chris van de Ven. Hij schonk 100 exemplaren aan het Multatuli Huis.

In zijn Havelaarpastiche staat in plaats van het redden van de Javaan het verbeteren van de wereld centraal. 'Dat iedereen op de wereld zijn of haar leven met ten minste een acht kan waarderen' is het streven van de beweging Hope XXL, waar de auteur initiatiefnemer van is.

Een verschil met de ontvangst van de Max Havelaar in 1860: iedereen is het met de boodschap eens! Dat het boek maar veel verspreid moge worden, en de wereld verbeterd. En dat er nog vele bewerkingen zullen verschijnen.

Jaarboek Multatuli 2016


Feb 2017 - Het Jaarboek Multatuli 2016 is verschenen. Historici, neerlandici, slavisten, economen en theologen, hoogleraren, studenten en schrijvers: velen hebben iets met Multatuli. Het Jaarboek opent met een nog niet eerder gepubliceerde brief van de meester zelf, bezorgd door Philip Vermoortel en Ivan Vanlerberghe.

In het themadeel staat de vraag centraal op wat voor manieren je Multatuli voor het voetlicht kunt brengen zoals via het toneel of het fantasy-genre. Maartje Janse bespreekt Multatuli's verhouding tot de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Ook zijn er pleidooien voor de Max Havelaar door Herman Pleij en Peter Altena. 

Lees meer...

Dan volgt David Hollanders over het politiek-literaire klimaat dat Multatuli's optreden bepaalde, Pepijn de Groot met een cultural-memory-onderzoek naar het gebruik van de term Pak van Sjaalman, Marien Jacobs met een vertaling van het voorwoord van de Russische Max Havelaar en Dik van der Meulen met een I.M. voor Cees Fasseur. In de reeks schrijvers geïnspireerd door Multatuli schrijft Aukje van Hout over Johan de Meester. Verder enkele recensies en de vaste rubrieken 'Multatuli in de media' en 'kroniek'.

Toon minder...

2017 Verschenen: nieuwe Spaanse Max Havelaar

Er is een nieuwe Spaanse vertaling van Max Havelaar verschenen. De vertaler is Malou van Wijk. De editie werd verzorgd door Anne van Raemdonck, docente Neerlandistiek aan de Universiteit Barcelona. In 2016 won zij de Visser-Neerlandiaprijs Prijs voor haar grote inzet voor de neerlandistiek in Spanje sinds 1986.

Met tal van initatieven heeft zij ervoor gezorgd dat het Nederlands zich kon handhaven tussen de grote talen. De vorige Spaanse Max Havelaar was van de hand van Francisco Carrasquer uit 1975 (2e druk 1992).

Wéér een vertaling Max Havelaar

2016 - 'Deo so medianeri in su cum, èrzu de su cafè, e isto in Lauriergracht nr. 37. Non so avestu a iscrìere romanzos....' , inderdaad: dit is geen latijn of Italiaans. Het Sardijns, de taal van Sardinië, is ditmaal de gelukkige doeltaal. Met een reeks werelklassiekers heeft de lokale uitgever Condaghes zich ten doel gesteld het Sardijns op de kaart te zetten en vooral te houden. De vertaler komt een en ander toelichten op de bijeenkomst van het Multatuli Genootschap op 5 november. Heeft u belangstelling? Informeer bij het multatuli Huis (info@multatuli-museum.nl).

Op het omslag staat het schilderij dat de gevangennemning van de Javaanse prins Diponegoro verbeeldt, die in 1825 in opstand kwam tegen het Nederlandse gezag. Ook Sardinië heeft een periode van verzet gekend,  - zij het door de meesten vreedzaam - in de jaren 1970-'80 tegen Italië. Hedentendage zijn er nog verscheidene politieke bewegingen actief die ijveren voor de onafhankelijkheid van Sardinië.

Lees meer...

Diponegoro

Diponegoro deed zich voor als de messias, zat dag en nacht in zijn zelf gebwoude tempel hardop uit de koran te citeren en benoemde de opstand als een heilige oorlog (prang sabil). Bijna alle prinsen en een groot deel van de Javaanse bevolking steunden hem. Zijn leger groeide aan tot 20.000 man. Generaal de Kock had in 1827 30.000 man nodig om nagenoeg alle legioenen te verslaan. Diponegroro hield zich tot in 1829 schuil in de bergen en werd opgejaaagd van de ene naar de andere schuilplaats. In 1830 werd hij gevangen genomen en verbannen naar Menado. Later werd hij overgeplaatst naar Fort Rotterdam in Makassar, waar hij in 1855 overleed. In 1973 is hij tot Held van Indonesië benoemd.

Toon minder...

PROF. VERMOORTEL OVER HERTALING MAX HAVELAAR DOOR 

VAN ES

Dowload hier het artikel in Werkwinkel 11 (1), 2016

Turkse Max Havelaar verworven

Mei 2019 - Abdelkader Benali tweette er al over: 'De Max Havelaar van Multatuli is naar het Turks vertaald (2015). Cover lijkt op advertentie voor Max Havelaar-koffie. Cool." Nu hebben we hem dan eindelijk aan de collectie van het Multatuli Huis toegevoegd: de Turkse vertaling van de Max Havelaar! Zomaar gekregen van een gulle gever.

Het is de 33e taal waarin de Havelaar vertaald is. Elk land heeft weer zijn eigen aanleiding om 'm over te zetten. De Japanse Havelaar uit 1942 is in WO II als propaganda gebruikt tegen de Nederlanders in Nederlands-Indië. In Spanje trok De Havelaar de aandacht van de anarchisten. Max Havelaar was in Oost-Europese landen een held onder communisten omdat hij opkwam tegen de Westerse dominantie.

En waarom is de Turkse vertaling gemaakt? Helaas, dat weten we nog niet. Leest u Turks of kent u iemand die voor ons het voorwoord wil lezen? Laat weten via info@multatuli-museum.nl


Weerloos voor de rechtbank van de rede

 

C. Houtman, Weerloos voor de rechtbank van de rede.De Bijbel en het vrije denken in Nederland 1855-1955 (Hilversum: Verloren, 2016)

Bittere haat tegen de Bijbel dreef in 1859 een jong edelman ertoe een omvangrijk geschrift te publiceren met als doel het heilige boek van de christenen van alle luister te ontdoen. Vanwege de schokkende inhoud werd het al spoedig genegeerd en vergeten. In deze studie wordt het opnieuw voor het voetlicht gebracht. Ook wordt de verscholen schrijver, Ferdinand Alexander de Mey van Alkemade (1828-1864), geïdentificeerd. Zijn Bijbelkritiek wordt vergeleken met die van Multatuli en in het perspectief geplaatst van een eeuw vrijdenken en de Bijbel in Nederland. Met voorbeelden wordt gedemonstreerd hoe de vrijdenkers de Bijbel met geheel andere ogen lazen dan de christelijke, stichtelijke uitleggers. Steeds was het gezag van de Bijbel in het geding. De vrijdenkers legden zijn kwetsbaarheid bloot, maar waren meer nog dan anti-Bijbel, antiklerikaal en gekant tegen het op de Bijbel gebaseerde program van de geestelijkheid.

Het nieuwe Jaarboek Multatuli is uit

Het Jaarboek Multatuli 2015 is uit. Word lid van het Genootschap, steun daarmee het museum, ontvang een uitnodiging voor het symposium op 5 maart en vind het Jaarboek Multatuli 2015 op de mat. U kunt het ook los kopen voor 16,50 in het Multatuli Huis of bij Uitgeverij Verloren.

'Ik werd gescholden, belasterd, mishandeld, overgelaten aan- en gedwongen tot broodgebrek.' Multatuli was misschien wel onze eerste klokkenluider. Het Jaarboek Multatuli 2015 bevat de bijdragen aan het symposium 'Klokkenluider of querulant? Multatuli en andere klokkenluiders' met Philip Vermoortel, Winnie Sorgdrager, Theodor Holman, Jeroen Wester en Ronald van Raak. In het reguliere deel 'Ter-zyde' Tom Böhm over de actualiteit van Multatuli; Annelies Dirkse die licht werpt op het andere nichtje van Multatuli; Peter Altena over Frans Kellendonk en Multatuli. Guido Leerdam memoreert Multatuliaan Marcel Janssens en Jan Noordegraaf Multatulicolleges van Jacques Van Ginneken. Tot slot de rubrieken 'In de Media' en 'Kroniek'.

Een tv-compilatie van het symposium Klokkenluider of Querulant? door Van Stirum TV vindt u hier...

Door Prometheus geboeid

Laurens Ham: Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur (Hilversum: Verloren, 2015)

Moderne literaire auteurs zijn veel bezig met hoe ze overkomen. Ze creëren alter ego's, publiceren egodocumenten en roeren zich in de media. Vaak wordt gedacht dat ze daarmee buigen voor de commercie. Door Prometheus geboeid belicht een andere kant: schrijvers werken aan hun imago om zichzelf juist als vrije intellectueel te presenteren. Laurens Ham vertelt een cultuurgeschiedenis van het Nederlandse auteurschap tussen 1820 en 1970, waarin literaire kopstukken als Multatuli, Carry van Bruggen en W.F. Hermans naast vergeten auteurs als J.B.D. Wibmer en Annie Salomons staan. Aan de hand van klassieke romans, essays, pleitredes  en egodocumenten biedt deze studie inzicht in de spanning tussen de zelfrepresentatie van auteurs en hun veranderende maatschappelijke positie. Krijgen auteurs vanaf de negentiende eeuw steeds meer vrijheid? Nee. Maar wie zich in de literaire wereld het minst aan maatschappelijke normen gelegen laat liggen, wordt wel het meest serieus genomen.

nieuwe druk Max Havelaar

2015 - De goede, geannoteerde editie van Annemarie Kets-Vree is nu alweer voor de vijfde keer hedrukt.

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy van Multatuli is een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, aldus Annemarie Kets-Vree, editeur bij het Huygens ING. Tegelijk is het een heel modern, bijna postmodern boek, ook al verscheen het nu 155 jaar geleden. In 1992 bezorgde zij er een historisch-kritische uitgave van in twee delen, gebaseerd op de laatste tijdens het leven van Multatuli verschenen druk. Het eerste deel bevat de roman en het tweede het notenapparaat en het commentaar.

Publieksuitgave

Zo'n wetenschappelijke editie is bestemd voor een klein publiek. Omdat de roman een veel breder, ook jong publiek blijft aanspreken, heeft zij in 1998 op basis van de tweedelige editie een publieksuitgave gemaakt die in een veel ruimere oplage werd uitgebracht in de reeks Nederlandse Klassieken van Bert Bakker. Onlangs is van deze populair-wetenschappelijke editie de vijfde druk verschenen.

Actuele betekenis

Naar aanleiding daarvan heeft het Huygens ING een kort filmpje op de website geplaatst, dat ook hieronder is te zien. Klaartje Groot, conservator ven het Multatuli Huis, en Annemarie Kets-Vree gaan daarin in op de actuele betekenis van de roman in onze huidige maatschappij. Bekijk het promofilmpje.

Multatuli in biografie Rouffaer

De Indische ontdekkingsreiziger Gerret Pieter Rouffaer ging in Nederlands-Indië op zoek naar verhalen over zijn idool Multatuli. Multatuli zou iemand met een sabel de vinger hebben afgeslagen. Hij zou gedreigd hebben wegens geldgebrek in pyama te verschijnen bij een gelegenheid waar een rokkostuum verplicht was. En Rouffaer ontdekte ook dat Multatuli niet z'n aardige man was, al heeft hij hem nooit ontmoet. Lees het allemaal in de pas verschenen biografie door Frank Okker, 'Rouffaer, de laatste Indische Ontdekkingsreiziger' van Frank Okker (Uitgeverij Boom, 2015)

Op de achterflap staat de volgende tekst:

"Van de vele uitzonderlijke Nederlanders die onder de koloniale tropenzon rondliepen, was Gerret Rouffaer ongetwijfeld een van de merkwaardigste. Ontdekkingsreiziger, kunstverzamelaar, geograaf en antropoloog: hij was het allemaal, maar hij toonde zich bovenal een onvermoeibare avonturier. Gerret Pieter Rouffaer (1860-1928) was een even gepassioneerd reiziger als verzamelaar. Op zoek naar sporen van Multatuli trok hij naar Nederlands-Indië".


Nieuwe Indonesische Editie

Onlangs is een nieuwe editie van de Indonesische vertaling van Max Havelaar verschenen bij uitgeverij Qanita, Bandung, 2014. Met een inleiding van de redactie van Qanita. Met citaat van Droogstoppel, Pramoedya Ananta Toer en J.F. Kennedy in de inleiding.

"Karena aku lelaki terhormat dan makelar kopi."
Droogstoppel

Jubileum-editie Tine

in 2013 verscheen de jubileumeditie Nelleke Noordervliets Tine, de roman waarin Multatuli's eerste vrouw Everdine Hubertine van Wijnbergen eindelijk eens stem krijgt. Tijdens haar laatste levensdagen in Venetië, waar zij met haar kinderen is gaan wonen toen zij haar beroemde echtgenoot verliet, geeft zij zich in een dagboek rekenschap van wat ze in haar leven nagelaten heeft. De uitgave is gesierd met foto's van de familie Douwes-Dekker-van Wijnbergen, Lebak en Venetië. Te koop in het Multatuli Huis.
Haar dochter Nonni: "Toch is jouw liefde voor Dek beknot. En je zelfrespect, nou wat is daarvan over? En ons leven is best tweederangs.'
Tine: 'Vind je dat, Non, vind je dat echt?'

Biografie Kruseman

In 2013 is de Branie Het leven van Mina Kruseman (1839-1922) gepresenteerd van de hand van Annet Mooij. Multatuli komt daarin ruimschoots aan bod naar aanleiding van de succevolle opvoering van zijn toneelstuk Vorstenschool, waarin Kruseman een glansrijke hoofdrol speelde.

De boekpresentatie was onderdeel van een boeiend programma over de biografie, met een lezing van Hans Renders, een gesprek tussen vooraanstaande biografen als Etty, Truijens en Otterspeer, en tot slot een optreden van ...

Lees meer...

... Karin Bloemen als Mina Kruseman.

Hans Renders, directeur van het Instituut voor de biografie, leidde de avond in met een overzicht van de positie van de biografie in het Nederlandse literaire landschap. Hij strooide met tips over onbekende maar lezenswaardige biografieën als die van J.P. van Praag door S. Wieling.

Het gesprek tussen Elsbeth Etty, Willem Otterspeer, Aleid Truiens, Hans Renders onder leiding van Ad van Liempt was boeiend en geestrijk. Er kwam een aantal kernkwesties van de biografie aan de orde, waaronder de vraag in hoeverre je rekening moet houden met de nazaten als het gaat om compromitterende zaken.

Etty vond dat volledige openheid onmisbaar was voor een aantrekkelijke biografie. Truijens had meer compassie met de nazaten. Daarna werd Johan Koppenol nog geïnterviewd als bestuurslid van het Prins Bernhard-fonds om de sponsoring voor biografieën toe te lichten. Hij deed een wanhopige oproep voor een biograaf van Amalia van Solms (1602-1675), aan welke vreselijke zelfingenomen dame zich tot nu toe niemand wil branden.

Tot slot trad Karin Bloemen op als Mina Kruseman en droeg zij wat van diens werk voor. De decolleté waar Kruseman beroemd om was, presenteerde Bloemen met verve. De tekst van Kruseman sprak minder tot de verbeelding. Of dat aan de tekst van Kruseman lag of aan de tekstbehandeling  van Bloemen, laten we hier wijselijk in het midden.

Al met al een mooie, boeiende avond. Alleen een beetje spijtig dat de heer Van Liempt de afsloot met de opmerking reikhalzend uit te kijken naar de biografie van Hermans door Otterspeer, terwijl het die avond toch in de eerste plaats om de biografie van Kruseman door Annet Mooij ging: is al dat emancipatoire werk van Kruseman en Multatuli toch voor niets geweest?

Toon minder...

18 september - Boek over Julius Pée

Op 18 september (2012) is in Gent het boek 'Een man, zijn vrouw en hun twee zonen' Een collectieve biografie van de familie Pée' onder redactie van Nico Van Campenhout gepresenteerd. Julius Pée (1871-1951) was een Vlaamse Multatulikenner die veel voor de Multatulioverlevering betekend heeft.

Lees meer...

Het hoofdstuk over Pée's Multatuliqueeste van de hand van de hedendaagse Multatulikenner prof. Philip Vermoortel is zeer grondig en het leest als een wetenschappelijke soap. Het is gebaseerd op zo'n 3000 brieven tussen Pée en Multatuli's nazaten en oud-kennissen. Pée moest de grillen van 'twee verstokte kwezels' trotseren om de brieven van Multatuli aan de Brugse atheneumleraar Auguste van der Ghinst te bemachtigen. Van Multatuli's kleinzoon Guido Bassani, een duivenverzamelaar, ontving hij na moeizame onderhandelingen een portret en brieven van diens grootmoeder (Tine), in ruil voor een paar speciale Luikse reisduiven. In de uitgebreide correspondentie van Pée met Mimi komt hun uitstekende verstandhouding naar voren. En van Willem Anthony Paap (1856-1923), bij wie Mimi enige tijd heeft ingewoond, kreeg hij te horen dat Multatuli's zoon Edu "een gemeen sujet" was, "een verloopen kerel", dochter Nonnie, daarentegen, "een goed meisje".

U kunt het boek bestellen bij pb@academiapress.be

De presentatie van dit boek vond plaats op dinsdag 18 september 2012 in de gebouwen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,Koningstraat 18, 9000 Gent.

° Verwelkoming door Prof. dr. Willy Vandeweghe, vast secretaris van de KANTL
° Toespraak door Prof. dr. em. Herman Balthazar,
ere-gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
° Toespraak door Peter Laroy, uitgeefdirecteur van Academia Press


Toon minder...

Spreken als Max Havelaar

2012 - Verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam: Spreken als Max Havelaar. Hoe houd je een vlammende toespraak?, een spoedcursus speechen voor jong&oud door Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media aan de Rijksuniversiteit Leiden. Met prachtige voorbeelden van hedendaagse topredenaars en de meester Havelaar zelf.
Koopt u het in onze museumwinkel, dan steunt u tegelijkertijd het Multatuli Huis.

.

Over Multatuli nr. 70 (jrg 35, maart 2013)

De nieuwe Over Multatuli is uit. Word lid of moedig uw familie en vrienden aan om lid te worden van het Multatuli Genootschap. Zo steunt u het Multatuli Huis, u ontvangt het nummer en tevens krijgt u de roman Coffee Company van Reinjan Mulder, waarin een hedendaagse Droogstoppel op de hak wordt genomen. Mail naar info@multatuli-museum.nl.

Kom een nummer ophalen in het Multatuli Huis of vraag het aan via info@multatuli-museum.nl (10 euro)

Voor de inhoudsopgave zie...

Lees meer...

Inhoudsopgave

Klaartje Groot, Multatuli onttroond?

Rick Honings, Van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver. Multatuli's aanval op Bilderdijk

Gert-Jan Johannes, Commentaar op de lezing van Rick Honings

Gaia van Bruggen, Multatuli en Jan Goeverneur

Een en ander over…

P. Spigt, Henri A. Ett: een ware Multatuliaan

Vincent Stolk, 'De natuur zal spreken'. Multatuli en andere pedagogen over opvoeding en onderwijs

Klaartje Groot, Multatuli Kroniek 2012

Toon minder...

De Multatuli's van Amerika

In oktober (2012) verschijnt De Multatuli's van Amerika van Graa Boomsma. Op basis van een indrukwekkende hoeveelheid kennis onderzoekt de schrijver daarin de kracht van The Great American Novel – vanaf Henry Thoreau, John Dos Passos en F. Scott Fitzgerald tot en met Philip Roth, Jonathan Franzen en Dave Eggers. Al die meer dan geëngageerde 'multatulianen' hebben iets te zeggen over het belang van democratie en de bedreigingen waaraan zij blootstaat. Ook dankzij hun virtuoze stijl leggen zij de scheefgroei van de samenleving bloot. Daar valt veel van te leren. Lees meer.

150 Jahre Max Havelaar

In de bundel 150 Jahre Max Havelaar treft u de weerslag van de conferentie over Max Havelaar die in 2010 aan de Freie Universität Berlin gehouden werd. Literatuurwetenschappers bieden hiermee nieuwe perspectieven op Multatuli's bekendste werk, dat in 2010 150 jaar geleden voor het eerst verscheen. Bestelinformatie bij uitgeverij Peter Lang.

Over Multatuli nr. 68 JRG. 34 (2012)

 - Laurens Ham, 'Het gebod of het genot. Multatuli als liefdadigheidsschrijver'
- Herinneringen aan Hans van den Bergh
Albert van den bergh, 'Dat hebt u gisteravond goed gezegd op de tv'
Eep Francken, 'De man met het boekje'
Chantal Keijsper, 'Ik ben daar mijn eigen powerpoint'
Tom Phijffer, 'Het moet zo bedoeld zijn'
- Jaap Grave, 'Wat doen we met Multatuli? Antwoorden van schrijvers, humanisten en vrijdenkers, anarchisten en feministen'
- Jacob Dekker, 'Multatuli dan ook'
- Klaartje Groot, 'Multatuli Kroniek 2011'
- Carel Jan Schneider (1932-2011)

Nieuwe Woutertje Pieterse

2012- Bij uitgeverij Atheneum is een nieuwe uitgave van Woutertje Pieterse verschenen met een nawoord van Dik van der Meulen. Door de ogen van een dromerige Amsterdamse jongen geeft Multatuli een rake typering van het Amsterdam van zijn jeugd. In deze aandoenlijke en ironische zedenschets krijgen een strenge schoolmeester (meester Pennewip), een nouveau-riche handelsfamilie, een sympathieke Joodse handelaar en nog vele anderen een rol. De spelling is gemoderniseerd, maar de voor Multatuli karakteristieke 'y' is wel behouden.

Lees meer...

Woutertje Pieterse een openbaring

De nieuwe editie is gebaseerd op die van Multatuli's tweede vrouw Mimi, die de fragmenten over Wouter in Multatuli's Ideeën voor het eerst als roman publiceerde (1891). De volgende opmerking op de voorpagina van de NRC van 19 februari 1891 wilde ik u niet onthouden: 'Heeft men zich dit wonderboek reeds aangeschaft? Het is eene openbaring, zelfs voor de lezers der Ideeën. Men moet, in de reeks der voortbrengselen van den Nederlandschen geest, tot Rembrandt opklimmen, om iets te vinden dat daarmede vergeleken kan worden.' Betere aanbeveling is er niet, vindt u ook niet?

Toon minder...

waarom schrijft multatuli zo brokkelig, zo hap-snap?

2012 - 'Het ging Multatuli om zichzelf en om zijn schrijverschap. De rest, dus waarom hij nog steeds beroemd is – de bevrijding van de Javaan – , diende eigenlijk alleen om zichzelf de wereld in te werpen', zei Atte Jongstra op 18 februari in Tros Nieuwsshow. Maar in zijn net verschenen boek  Kristalman. Multatuli-oefeningen gaat het over meer dan Multatuli's drijfveren. Jongstra ontvouwt een nieuwe visie op 'de brokkelige schrijfstijl' van Multatuli.

Lees meer...

Jongstra haastte zich te zeggen dat hij een groot bewonderaar is van Multatuli's werk maar dat hij een nieuw licht wil werpen op dat unieke schrijverschap. 'Waarom schrijft Multatuli zo brokkelig? Kon hij soms geen afgerond verhaal schrijven? Of wilde hij niet?' Hij heeft deze vragen, die volgens hem tot nu toe nauwelijks gesteld zijn, beantwoord met behulp van de kristalmetafoor. Zowel de werkelijkheid als het werk van Multatuli zijn vergelijkbaar met kristal. Kristal is grillig en onregelmatig en met elke wisseling van het licht krijgt het een andere kleur, het is precies zo veelzijdig als de realiteit zich aan ons voordoet, en Multatuli's werk eveneens. Het schrijfproces van Multatuli is dan te vergelijken met kristallisatie. Neem een takje en leg dat in een zoutmijn. Enkele maanden later zitten daar kristallen aan. Zo ontstaat kristal. Zo doopt Multatuli zijn pen in de werkelijkheid en het resultaat is zijn werk. Voor deze metafoor valt wat te zeggen aangezien Multatuli het zelf ook vaak over kristallisatie heeft, aldus Jongstra.

Toon minder...

Nieuwste Over Multatuli, nr. 67, jrg 33 (2011)

2011 - Nieuw nummer van tijdschrift Over Multatuli Verschenen

Inhoud
- Mieke Daniëls-Waterman, 'De Multatuli van het Jiddisch. Een prosopografische bespreking'
- Frits Booy, 'Een kleine boef leert een grote boef kennen. De invloed van de roversroman in Woutertje Pieterse'
- Giulia Signorato, 'Mogen we vrijuit spreken? Representatie en ideologie in Max Havelaar'
- Atte Jongstra, 'Iets over kachels'
- Philip Vermoortel, 'Multatuli als religiecriticus'
- Guido Leerdam & Jos van Waterschoot, ''Multatuli was een theaterdier'. Gesprek met Klaartje Groot, conservator Multatuli Huis'
- Dick Welsink, 'Een aanvullinkje op Ter Laan (2)*'
- Guido Leerdam, 'Potloodcommentaar bij Multatuli Boeken uit nalatenschap N.A. Douwes Dekker naar Multatuli Huis'
- Dik van der Meulen, 'In memoriam Hans van den Bergh'