4 november 2017 Museumnacht  

Zombies in het Multatuli Huis

Het Multatuli Huis is met Museumnacht druk bezocht. Niet alleen door zombies maar ook door circa 140 museumnachtgangers die zich uitstekend hebben vermaakt. Zij kwamen niet alleen levend terug uit het museum, ook hebben zij nog wat lesjes meegepikt van Multatuli.

Tijdens Museumnacht spookte het in de Korsjespoortsteeg. Af en toe weerklonk een akelige gil in het geboortehuis van Douwes Dekker. Wie durfde daar nog naar binnen?

Toch hebben maar liefst 140 mensen het die avond aangedurfd. De benedenruimte werd schaars verlicht door een peertje dat zachtjes wiebelde op de tocht. De trap kraakte (het museum is niet meer wat het geweest is sinds de botte bijl van Zijlstra). Ieder moment kon je gegrepen worden door een wandelende dode.

Martijn Adelmund, schrijver van de Max Havelaar met zombies, en Tessa Waalderbos, een stuiptrekkende koffiejuffrouw kwamen langs met hun halfdode vrienden, begeleid door de zwaarmoedige tonen van Gamelan-orkest Wiludyeng. Studenten Nederlands van de UvA leidden de bezoekers boven rond langs de meubels van Multatuli.

Exclusief te koop deze nacht waren gelimiteerde, gesigneerde zombie-prints uit Max Havelaar met Zombies. Lees hier het verslag van Martijn Adelmund.

Lees meer...

Over het boek Max Havelaar met Zombies:

Een moderne hervertelling van de klassieker van Multatulli. De Amsterdamse koffiehandelaar Droogstoppel laat door zijn assistent een verhaal samenstellen uit de notities van een oude schoolvriend.

Het blijkt een wonderlijke vertelling, waarin naast koffie, buffels en een Japanse steenhouwer ook zombies een rol spelen. De hoofdpersoon is Max Havelaar, bestuurder in het tropische Rangkasbitung. 

Max komt er al snel na zijn aankomst achter dat zombies het land terroriseren. In hordes overvallen ze de dorpen en in hun kielzog komen bendes die alles wegroven. Aan Max nu de schone taak om orde en rechtvaardigheid te brengen in de eens zo mooie provincie.

   

Toon minder...

Bijzondere Aanwinst: Vrye arbeid

(2017) Het Multatuli Huis te Amsterdam heeft een uitzonderlijk boek ten geschenke gekregen: een 19de eeuwse uitgave van de brochure Over vryen arbeid met een unieke opdracht van de schrijver Multatuli.

Multatuli's beroemde boek Max Havelaar uit 1860 ging over de beroerde toestand van de mensen op Java. Maar het was ook een persoonlijke en venijnige afrekening van de schrijver met zijn voormalige hoogste baas, de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië A.J. Duymaer van Twist (1809-1887). 

Het boekje dat nu aan het Multatuli Huis is overgedragen bevat een even unieke als ongewone opdracht: voorin het boekje schreef Multatuli: 'Den Heere A.J. Duymaer van Twist, als blijk der diepste verachting, van den schrijver'.

Ook bijzonder is dat dit boekje afkomstig is van een verre verwant van Duymaer van Twist, namelijk de heer en mevrouw Duymaer van Twist uit Den Haag. Op zaterdag 4 november vond de feestelijke overhandiging plaats aan een verre verwant van Eduard Douwes Dekker, die deze bijzondere aanwinst namens het Multatuli Huis in ontvangst nam. Waarmee mensen met namen van de eens zo onverenigbare persoonlijkheden plotseling vriendelijk handenschuddend een mooi ceremoniële handeling verrichtten.  

Het boek krijgt een plaats in de collectie van het Multatuli Huis in Amsterdam, waar het voor geïnteresseerden te bezichtigen is.

4 november 2017 Lezing Multatuli Genootschap


Met ruim tachtig bezoekers had de najaarsbijeenkomst van het Multatuli genootschap een mooie opkomst. Wordt u ook lid? U heeft wat gemist! De opnames van de lezing van Remieg Aerts over Thorbecke en Multatuli en van de voordracht van Krijn ter Braak uit 'Over vrijen arbeid' kunt u nog beluisteren.

Hieronder de uitnodiging met het programma:

We nodigen u van harte uit voor de najaarsbijeenkomst van het Multatuli Genootschap.

Allereerst houdt Remieg Aerts, hoogleraar Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, een lezing getiteld 'Thorbecke en Multatuli, een asymmetrische vijandschap'. Wij kennen Thorbecke en Multatuli als twee van de grootste publieke figuren van de negentiende eeuw, maar wat Multatuli betreft was dat er een te veel. Dat liet hij blijken in de ruim honderd grafschriften die hij Thorbecke nasmeet bij diens dood.

Waarom was hij zo op de liberale leider gebeten? En wat vond Thorbcke eigenlijk van de schrijver die wij nu eren als de belangrijkste van zijn tijd? In deze najaarsvoordracht gaat het om verwantschap en verschil. Want in beide ligt de verklaring voor de eruptie aan grafschriften.

Na de pauze staat een andere opponent van Multatuli centraal: Gouverneur Generaal Duymaer van Twist. Acteur Krijn ter Braak draagt voor uit ... 

Lees meer...

Over Vrije arbeid, de brochure die Multatuli eens aan de Gouverneur Generaal cadeau heeft gegeven met een provocerende, handgeschreven opdracht. Daarna zullen de nazaten Hora en Lia Duymaer van Twist dit bijzondere exemplaar overdragen aan het Multatuli Genootschap/Huis, dat vertegenwoordigd zal worden door nazaten van de familie Douwes Dekker.

Programma
13.30 - inloop 
14.00-15.00 uur - Lezing  - Remieg Aerts
Pauze met koffie en thee
15.30-15.45 - Voordracht uit Over vrije studie - Krijn ter Braak
15.45-16.00 - Overdracht brochure Over vrije arbeid - nazaten Duymaer van Twist aan nazaten Douwes Dekker namens het Multatuli Genootschap/ Huis.
16.00 - Borrel op eigen gelegenheid

Datum: zaterdag 4 november
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA, Oosterdokskade 143 1011 DL Amsterdam), in de Prinsen/Keizerszaal op de 6e etage.
Toegang: leden gratis;  introducé(e)s: gratis!

Toon minder...

1 november 2017 Storytellingfestival:

Saïdjah en Adinda

Ter gelegenheid van het Storytellingfestival werd op 1 november het verhaal van Saïdjah en Adinda verteld in het Multatuli Huis. Het museum sloot aan bij het vertelproject 'De aarde is van iedereen' georganiseerd door Galerie Theater De Wisseling. Beide erfgoedlocaties liggen bij elkaar om de hoek in hartje Amsterdam.

In De Wisseling draaide het om Stichting Grondbeheer die opkomt voor het uitbuiten van de bodem. Multatuli trok aan de bel over het uitbuiten van mensen. Het thema paste uitstekend bij de campagne van de organisatie 'Fairtrade Amsterdam' die de hele week culturele locaties in het zonnetje zette die aandacht besteden aan fairtrade.

Het Multatuli Huis sloot aan bij het vertelproject 'De aarde is van iedereen' georganiseerd door Galerie Theater De Wisseling. De beide erfgoedlocaties liggen bij elkaar om de hoek in hartje Amsterdam. In het Multatuli Huis stond de heerlijke Max Havelaarkoffie klaar.

Programma woensdag 1 november in het Multatuli Huis:

Lees meer...

Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Na de Max Havelaarkoffie is er een rondleiding door het pittoreske museum. Daarna vertelt Marjan Boontjes het aangrijpende verhaal van Saïdjah en Adinda.

Praktische info programma Multatuli Huis

Toegang: 5,- euro, kinderen vanaf 8 tot 12 jaar 2,50 euro
Locatie: Multatulihuis, Korsjespoortsteeg 20, Amsterdam
Reserveren: info@multatuli-museum.nl / 020 6381938

Programma in Galerie Theater De Wisseling op 1 en 4 november

Voor onderstaand programma kunt zich aanmelden bij Marjan Boontjes:  marjan@dewisseling.nl

De Wisseling brengt tijdens het Storytelling Festval 2017 een ode aan Stichting Grondbeheer
met het kunst- en vertelproject 'De aarde is van iedereen'. Stichting Grondbeheer zorgt dat biodynamische landbouwgrond in goede handen blijft. Het behoud van gezonde landbouwgrond is van levensbelang: het is de bron van ons voedsel. De indianen dachten zeven generaties vooruit bij beslissingen. Grondbeheer garandeert bodemvruchtbaarheid voor minstens zeven generaties na ons. We laten er verteltheater op los!

Kunstenaar Nico Kool tovert De Wisseling om tot een Yurd

De Wisseling wordt door papierkunstenaar Nico Kool met kleurrijke papieren tapijten in
de sfeer gebracht van een Yurd. Met verhalen, muziek en kunst wordt 'De aarde is van iedereen' tijdens dit Storytelling Festival in een bontgekleurde jas neergezet. Kom het beleven en reserveer snel voor het inspirerende programma met biologische lekkernijen in het sousterain van onze erfgoed-locatie in hartje Amsterdam.

Middagprogramma woensdag 1 november

Acteur Kees Scholten van het Volksoperahuis kruipt in de huid van Indianenopperhoofd Seattle en laat zijn beroemde toespraak horen. Biodynamische boer en verhalenverteller David Borghouts gaat zijn spannende ervaringsverhaal vertellen van hoe hij als koeienboer op vrijgemaakte grond van Stichting Grondbeheer is terechtgekomen. Marjan Boontjes neemt je mee naar een Afrikaans scheppingsverhaal met Ierse harp door Inge Siezenga. Ontvangst met biodynamisch sap en lekkers.
Tijd: 15.30 – 17.30 uur

Middag en avondprogramma zaterdag 4 november

Zowel in de middag- en de avondvoorstelling zal Sahand Sahebdivani dit keer de beroemde toespraak van Indianenopperhoofd Seattle over het voetlicht brengen. Het verdere programma blijft hetzelfde als op 1 november.

Tijden: 15.30 – 17.30 uur en 20.00 – 22.00 uur

Toon minder...

133 scholieren uit 't kiesdistrict Tiel

Afgelopen vrijdag 3 november 2017 had het Multatuli Huis een record aantal scholieren op bezoek. Maar liefst 133 leerlingen van het Lingercollege uit Tiel verzamelden zich om 10.00 uur in de Korsjespoorsteeg, die meteen helemaal vol stond. Een leuke coïncidentie was dat Multatuli zich in 1860 in

'het kiesdistrict Tiel' verkiesbaar heeft gesteld om de Javaanse zaak ook via politieke weg te bepleiten. Dat had hij een jaar eerder ook al willen doen maar toen had hij de tijd nog niet rijp geacht omdat de Max Havelaar nog niet gepubliceerd was. Hij wilde niet dat hij door de kiezers afgewezen zou worden wegens onbekendheid. Ook toen al namelijk maakten veel gelukszoekers die slechts leugens verkondigden hun opwachting in de politiek.

Multatuli schrijft:'Ook in politieke geloofsbelydenissen heerst veelal leugen. Ik weet dit, en waarschuw u daarvoor. De proef is zeer eenvoudig. Men vrage niet: "wat zegt gy?" Men vrage: "wat hebt gy gedaan?" En met deze eenvoudige opmerking sluit ik dit eerst beroep op het volk van Nederland.' (vw i, p. 448-449).

Dit valt te lezen in de open brief 'Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel' (oktober 1860), gepubliceerd als Indrukken van den dag (Arnhem, 1860; vw I, p. 431-449). Verder vraagt Multatuli daarin de lezer om te oordelen in het geding tussen hem en het ministerie van Koloniën. Hij wil niet strijden tegen personen, maar hij wijst wel op de onbekwaamheid van de toenmalige gouverneur-generaal Duymaer van Twist. Hij informeert de lezers over de misslagen van deze gouverneur-generaal en verzekert het zijne te willen doen om een einde te maken aan de gruwelen in Indië (Bron: de Multatuli-Encyclopedie van K. ter Laan).

13 augustus 2017 Extra evenement Summertime walk

Zomers wandelen langs kleine musea in de Jordaan

Extra evenement op zondag 13 augustus om 12 uur

Deze zomer organiseert het Multatuli Huis met het Geelvinck Pianola Museum en het Theo Thijssen Museum de vierde editie van Summertime Walk: een wandeling langs de kleine musea in de Jordaan. Het is ook mogelijk de wandeling te maken onder begeleiding van een gids. De Volksuniversiteit heeft een interessante route uitgezet langs de musea, waarin bijzondere plekken van de Jordaan zijn opgenomen. Juli en augustus: vrijdag- tot en met zondagmiddag van 12 tot 17 uur. Passe partout à € 10,- te koop in het Multatuli Huis (0p 13 augustus ook bij het Geelvinck Pianola Museum) Wandeling met gids te boeken bij de Volksuniversiteit à € 17,50.

In dit kader een extra evenement op zondag 13 augustus:

Lees meer...

dan start de Summertime Walk om 12 uur in het Geelvinck Pianola museum met verbazende muziek gecomponeerd door Richard Hol (1825-1904), die het verhaal van Multatuli van Saidjah en Adinda (uit zijn Max Havelaar) toonzette. Dan door naar het Theo Thijssen museum, waar om 14 uur wordt voorgelezen, over de zwembadpas van Kees de jongen en een demonstratie wordt gegeven van deze bijzondere pas op straat. Daarna om 15 uur in het Multatuli Huis in de Korsjespoortsteeg 20 een rondleiding en Max-Havelaarkoffie. 

De hele wandeling wordt begeleid door een gids – verdwalen is onmogelijk.

Toon minder...

Summertime Walk 2017


Het Multatuli Huis organiseert nu alweer voor de vierde keer samen met het Geelvinck Pianola Museum, het Theo Thijssen Museum en de Volksuniversiteit Amsterdam in de zomermaanden van 2017 een wandelroute langs deze bijzondere, maar bij veel mensen onbekende musea in de Jordaan e.o.

De start van de wandelroute is in het Multatuli Huis, waar ook Max Havelaar koffie en –thee wordt geschonken. U kunt de volgorde van het bezoek aan de diverse musea zelf bepalen.  In het Geelvinck-Pianola Museum is steeds piano(la) muziek. De musea zijn alle voor de Summertime open van vrijdag t/m zondag van 12.00 -17.00 uur.

Net als vorig jaar kunt u op een aantal data weer deelnemen aan de wandeling onder leiding van een gids van de Volksuniversiteit Amsterdam, voor 20 euro inclusief museumpasse-partout. Boek op de website van de Volksuniversiteit. Een museumkaart is niet geldig bij deze musea.
Een losse passe partout à € 10,00 is te verkrijgen bij het Multatuli Huis.

Tentoonstelling W.F. Hermans en Multatuli

Wegens succes verlengd tot en met december 2017


29 juni 2017 - Het Multatuli Genootschap bestaat uit 'een troepje personen die of lui zijn, of onbetrouwbaar of ronduit krankzinnig' , aldus Willem Frederik Hermans. Hij was zijn hele leven lang gefascineerd door Multatuli en schreef de biografie De raadselachtige Multatuli.

Uiteraard ondervond Hermans daarbij een hoop tegenwerking van de Multatulianen, hetgeen moge blijken uit zijn brieven, nu  - in origineel! - tentoongesteld in het Multatuli Huis. Gelukkig was er ook een Multatuliaan in wie hij 'eindelijk iemand vond met wie hij kon praten over Multatuli'. Verder beschreef hij op hilarische wijze zijn eerste bezoek aan de Korsjespoorsteeg.

Lees meer...

De tentoonstelling is er n.a.v. de presentatie van deel 17 van de Volledige Werken van Hermans (waarin De Raadselachtige Multatuli is opgenomen) en is tot stand gekomen in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), het Literatuur Museum en Uitgeverij De Bezige Bij.

Begin 2018 verschijnt Jaarboek Multatuli 2017, dat geheel gewijd zal zijn aan Hermans' fascinatie voor Multatuli. Steun het Multatuli Huis, word lid van het Multatuli Genootschap dan krijgt u het Jaarboek thuis gezonden.

Foto's van de opening:

       

Toon minder...

Nominatie Museumeducatieprijs

2017 - Het Multatuli Huis was samen met Stichting Kunstkrul genomineerd voor de Museumeducatieprijs
die minister Bussemaker ter beschikking heeft gesteld, en wel de aanmoedigingsvariant die is
bestemd voor nog niet uitgevoerde projecten. Het was mooi om te zien hoe dat kleine maar
belangrijke museum tussen grootheden stond als Het Mauritshuis.

We zijn echter helaas niet door naar de finale, zo werd vandaag bekend. Kom nu nog niet en masse met uw leerlingen, kinderen of kleinkinderen naar het Multatuli Huis. Het ging immers nog om een plan.

Overigens kregen we nog wat adviezen van de jury. Maar ach, wat moesten we ook met die prijs? Om de jury en de minister maar even Multatuliaans voor het hoofd te stoten...(nu we de prijs toch niet gewonnen hebben) geven wij ook maar een tegenadvies. Draai het prijzengeld om. Want waarom krijgt het beste projectplan het laagste bedrag (5000,-) en het reeds lopende beste educatietraject het hoogste (40.000,-)? Het meeste geld is juist nodig voor een plan. Die lopende projecten zijn toch al gerealiseerd met subsidie en zullen ook wel doorgaan. De projectplannen daarentegen moeten nog uitgevoerd worden. Ach ja, 'Kunst is geen regeringszaak'...

Jaarboek Multatuli 2016


Feb 2017 - Het Jaarboek Multatuli 2016 is verschenen. Historici, neerlandici, slavisten, economen en theologen, hoogleraren, studenten en schrijvers: velen hebben iets met Multatuli. Het Jaarboek opent met een nog niet eerder gepubliceerde brief van de meester zelf, bezorgd door Philip Vermoortel en Ivan Vanlerberghe.

In het themadeel staat de vraag centraal op wat voor manieren je Multatuli voor het voetlicht kunt brengen zoals via het toneel of het fantasy-genre. Maartje Janse bespreekt Multatuli's verhouding tot de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Ook zijn er pleidooien voor de Max Havelaar door Herman Pleij en Peter Altena. 

Lees meer...

Dan volgt David Hollanders over het politiek-literaire klimaat dat Multatuli's optreden bepaalde, Pepijn de Groot met een cultural-memory-onderzoek naar het gebruik van de term Pak van Sjaalman, Marien Jacobs met een vertaling van het voorwoord van de Russische Max Havelaar en Dik van der Meulen met een I.M. voor Cees Fasseur. In de reeks schrijvers geïnspireerd door Multatuli schrijft Aukje van Hout over Johan de Meester. Verder enkele recensies en de vaste rubrieken 'Multatuli in de media' en 'kroniek'.

Toon minder...

De Koning genoot van de Havelaar

2017 - In het tv-interview van Wilfried de Jong in april vertelde Koning Willem Alexander dat hij de Max Havelaar een goed boek vond.

Toen hij namelijk eens niet kon slapen zocht hij in zijn imposante boekenkast - zoals u misschien nog weet heeft hij in 1995 het hele Volledige Werk van Multatuli cadeau gekregen - een boek dat vast en zeker slaapverwekkend zou zijn.

Hij dacht meteen aan de Havelaar, bekende hij. Maar het tegenovergestelde geschiedde... Hij las 'm in één adem uit bleef de hele nacht wakker.

Elsbeth Etty Voorzitter Multatuli Genootschap

2017 - Onder luid applaus en grote dankzegging van het bestuur en de leden nam Winnie Sorgdrager op 4 maart afscheid als voorzitter van het Multatuli Genootschap.

Recensente en bijzonder hoogleraar Literaire Kritiek Elsbeth Etty volgde haar op. Zij is ook de biograaf van de schrijfster en socialiste Henriette Roland Holst, die de Max Havelaar verslonden heeft. Etty schrijft dat 'de 13-jarige Henriëtte in plaats van naar bed te gaan het boek stiekem zat te lezen op de trap. Na een paar uur werd ze betrapt door haar vader die het boek afpakte omdat hij het 'geen lectuur' voor haar vond. Natuurlijk werd haar nieuwsgierigheid hierdoor alleen maar groter.'

Lees meer...

Etty citeert Henriëtte: 'Weldra had ik den heelen Havelaar grelzen en kende ik de 'Toespraak tot de Hoofden van Lebak' en het 'Lied van Saïdjah en Adinda' vrijwel van buiten. Multatuli kon in de jaren tachtig geen hartstochtelijker bewonderaarster gehad hebben dan ik. Mijn zucht naar romantiek, mijn instinctmatige drang naar sociale rechtvaardigheid, mijn dweepende bewondering voor hen die zich opwierpen als beschermers van de zwaksten, bevrijders van de onderdrukten - dit alles werd de notarisdochter te noordwijk volkomen bevestigd door het wonderbaarlijste boek van welks ontstaansgeschiedenis ik zoo goed als niets wist.' We zijn benieuwd in hoeverre de biograaf zich met de gebiografeerde vereenzelvigd heeft...

Toon minder...

Jaarvergadering multatuli Genootschap


maart 2017 - Wat een sfeervolle, geanimeerde bijeenkomst van het Multatuli Genootschap hadden we weer afgelopen zaterdag. Eerst nam Winnie Sorgdrager afscheid als Voorzitter en nam Elsbeth Etty het stokje over.

Na de pauze hield Marc van Zoggel, editeur van de Volledige Werken van W.F. Hermans, een amusante lezing over Hermans' be

moeienis met Multatuli. Menig oud-Multatuliaan moest het ontgelden in Hermans' brieven over en aan leden van het Multatuli Genootschap.

Hij schreef de biografie 'De Raadselachtige Multatuli', wat hij aanvankelijk 'een zorgelijk werkje' vond 'voor een fantast als ik', maar waarin naar zijn eigen zeggen 'sommige stukken zeer komisch' waren geworden. 

Van Zoggels lezing valt eind dit jaar te lezen in Jaarboek Multatuli 2017.

2017 Verschenen: nieuwe Spaanse Max Havelaar

Er is een nieuwe Spaanse vertaling van Max Havelaar verschenen. De vertaler is Malou van Wijk. De editie werd verzorgd door Anne van Raemdonck, docente Neerlandistiek aan de Universiteit Barcelona. In 2016 won zij de Visser-Neerlandiaprijs Prijs voor haar grote inzet voor de neerlandistiek in Spanje sinds 1986.

Met tal van initatieven heeft zij ervoor gezorgd dat het Nederlands zich kon handhaven tussen de grote talen. De vorige Spaanse Max Havelaar was van de hand van Francisco Carrasquer uit 1975 (2e druk 1992).

4 maart W.F. Hermans en Multatuli

Op zaterdagmiddag 4 maart 2017 houdt Marc van Zoggel een lezing over W.F. Hermans' bemoeienis met Multatuli. Hermans schreef de biografie De Raadselachtige Multatuli (1987) eerste druk 1976. Van Zoggel zal ingaan op de totstandkoming daarvan.

Hij is onderzoeksmedewerker aan de Volledige Werken van Hermans bij het Huygens ING Instituut.

Locatie: Doelenzaal Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; tijd: 15 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Om 14.00 uur (13.30 inloop met koffie en thee) wordt eerst de Algemene Ledenvergadering van het Multatuli Genootschap gehouden.

De roeping van de mens

2017 - Onlangs heeft de tweedehandsboekhandel Books4life een briefje van Multatuli's weduwe Mimi Hamminck Schepel geschonken aan het Multatuli Huis. Een medewerker had het gevonden in een partij ingekomen boeken. De winkel heeft de mensenrechten hoog in het vaandel staan en schenkt de winst aan organisaties als Amnesty en Oxfam Novib.

Kortom een toepasselijke vindplaats voor een Multatulianum: de roeping van de mens is mens te zijn... In het briefje bedankt Mimi de heer Grit die haar geschreven had naar aanleiding van haar 90e verjaardag. Grit schreef dat hij zijn best deed om Multatuli, die destijds in de vergetelheid dreigde te raken, onder de aandacht van jongeren te brengen. Mimi onderstreepte nog maar eens dat 'Multatuli groot en goed is, en edel zyn streven'.

27 JANUARI 2017 Multatulisymposium te Leiden130 jaar later...

NIEUWE PERSPECTIEVEN OP MULTATULI

DATUMVrijdag 27 januari 2017

PLAATSAcademiegebouw Leiden, Rapenburg 73, Klein Auditorium

De toegang is gratis, maar u dient zich aan te melden via r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl

Met lezingen van...

Lees meer...

Lars Bernaerts, Jane Fenoulhet, Ralf Grüttemeier, Laurens Ham, Odile Heynders, Jaap de Jong, Kris Humbeeck, Evelien Neven, Saskia Pieterse, Olf Praamstra & Marc van Zoggel

Programma

10.00 uur        Inloop met koffie

10.15 uur        Jacqueline Bel (VU Amsterdam) & Rick Honings (Universiteit Leiden), Welkom en inleiding

10.30 uur        Jaap de Jong (Universiteit Leiden), De retorica van Multatuli en Max Havelaar

10.55 uur        Evelien Neven (KU Leuven), Lijsten in Multatuli's Max Havelaar

11.20 uur        Saskia Pieterse (Universiteit Utrecht), Multatuli en het geld

11.45 uur        Lars Bernaerts (Universiteit Gent), Betrokkenheid en afstand in de speltheorie van Millioenen-studiën

12.10 uur        Jane Fenoulhet (University College London), De diabolische kracht van Minnebrieven. Een nomadische lezing

12.35 uur        Sluiting ochtendprogramma

12.45 uur        Lunchpauze

14.00 uur        Jaap Grave (Universiteit Münster & Padua), Opening middagsessie

14.10 uur        Ralf Grüttemeier (Universiteit Oldenburg), Het beeld van Multatuli in wereldliteratuurgeschiedenissen

14.35 uur        Laurens Ham (Universiteit Utrecht), De gezichten van Multatuli in herdenkingsjaar 1987

15.00 uur        Odile Heynders (Tilburg University), Waarheid spreken, verbeelden en geloven. Foucault's parrhesia toegepast op Multatuli's schrijfpraktijk

15.25              Muzikaal intermezzo, door singer-songwriter Eveline De Bruin

15.45 uur        Olf Praamstra (Universiteit Leiden), De ontmoeting met Si Oepi Keteh

16.10 uur        Marc van Zoggel (Huygens Instituut), Adat of 'ambtenaren-adat'? Multatuli door de ogen van W.F. Hermans

16.35 uur        Kris Humbeeck (Universiteit Antwerpen), 'Gij zult slechts meenemen wat gij dragen kunt'. L.P. Boons afscheid van Multatuli

17.00 uur        Borrel in de Faculty Club

Toon minder...