8 juli '13 Multatuli leestafel

Maandag 8 juli werd in de Nieuwe Poort (voorheen: Zingeving op de Zuid-As) een Multatuli-leestafel gehouden.

Zijn rede over vrije studie stond centraal (zie de aankondiging). En lees hier het verslag van de avond.

17 juni '13 Arjen Lubach in Multatuli Huis

In de maand van het spannende boek geeft Arjen Lubach een lezing in het Multatuli Huis. Aansluitend wordt hij geïnterviewd door Multatuli, die vertolkt wordt door een acteur. Ook staan er Multatuli-stadswandelingen op het programma.

Programma

- 13.00-14.30 Multatuliwandeling
- 15.00-16.00 uur lezing en interview (Inloop, Max Havelaarkoffie 14.30)

Aanmelden op de site van Museum Maandag

Op vertoon van het geschenkboek Nooit alleen van Loes den Hollander zijn alle onderdelen van het programma gratis.

 

5 mei '13 Vrijheidsmaaltijd

Kom een eerlijk kopje Max Havelaarkoffie drinken in het Multatuli Huis. Daar is 's lands grootste schrijver Eduard Douwes Dekker alias Multatuli geboren. Hij was 'Father of the fairtrade' en strijder voor vrijheid op velerlei gebied.

Wij praten met u over Multatuli en zijn idealen terwijl u zijn pendule hoort tikken en de geest van Multatuli door het huis waart. Zie hier meer over het evenement van de Vrijheidsmaaltijd.

Biografie Kruseman

In 2013 is de Branie Het leven van Mina Kruseman (1839-1922) gepresenteerd van de hand van Annet Mooij. Multatuli komt daarin ruimschoots aan bod naar aanleiding van de succevolle opvoering van zijn toneelstuk Vorstenschool, waarin Kruseman een glansrijke hoofdrol speelde.

De boekpresentatie was onderdeel van een boeiend programma over de biografie, met een lezing van Hans Renders, een gesprek tussen vooraanstaande biografen als Etty, Truijens en Otterspeer, en tot slot een optreden van ...

Lees meer...

... Karin Bloemen als Mina Kruseman.

Hans Renders, directeur van het Instituut voor de biografie, leidde de avond in met een overzicht van de positie van de biografie in het Nederlandse literaire landschap. Hij strooide met tips over onbekende maar lezenswaardige biografieën als die van J.P. van Praag door S. Wieling.

Het gesprek tussen Elsbeth Etty, Willem Otterspeer, Aleid Truiens, Hans Renders onder leiding van Ad van Liempt was boeiend en geestrijk. Er kwam een aantal kernkwesties van de biografie aan de orde, waaronder de vraag in hoeverre je rekening moet houden met de nazaten als het gaat om compromitterende zaken.

Etty vond dat volledige openheid onmisbaar was voor een aantrekkelijke biografie. Truijens had meer compassie met de nazaten. Daarna werd Johan Koppenol nog geïnterviewd als bestuurslid van het Prins Bernhard-fonds om de sponsoring voor biografieën toe te lichten. Hij deed een wanhopige oproep voor een biograaf van Amalia van Solms (1602-1675), aan welke vreselijke zelfingenomen dame zich tot nu toe niemand wil branden.

Tot slot trad Karin Bloemen op als Mina Kruseman en droeg zij wat van diens werk voor. De decolleté waar Kruseman beroemd om was, presenteerde Bloemen met verve. De tekst van Kruseman sprak minder tot de verbeelding. Of dat aan de tekst van Kruseman lag of aan de tekstbehandeling  van Bloemen, laten we hier wijselijk in het midden.

Al met al een mooie, boeiende avond. Alleen een beetje spijtig dat de heer Van Liempt de afsloot met de opmerking reikhalzend uit te kijken naar de biografie van Hermans door Otterspeer, terwijl het die avond toch in de eerste plaats om de biografie van Kruseman door Annet Mooij ging: is al dat emancipatoire werk van Kruseman en Multatuli toch voor niets geweest?

Toon minder...

12 april '13 Frederik van Eeden en Multatuli

Op vrijdag 12 april houdt het Frederik van Eeden-Genootschap een openbare bijeenkomst over Frederik van Eeden, Multatuli en de Natuur bij Bijzondere Collecties van de UvA. Multatuli-biograaf

Dik van der Meulen geeft een lezing en vervolgens declameert de acteur Simon Mulder passages uit het werk van beide heren. De uitnodiging vindt u hier:

Lees meer...

OPENBARE UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van het Frederik van Eeden - Genootschap op vrijdag 12 april 2013 om 14.00 uur in de Nina van Leer zaal, Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de UvA, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

AGENDA
1.   Opening  
2.   Notulen jaarvergadering van 13 april 2012
3.   Jaarverslag 2012
4.   Financieel verslag 2012
5.   Rapportage kascommissie
6.   Contributie 2014
7.   Mededelingen UBA : nieuws vanuit de Handschriftenafdeling
8.   Aanwinsten
9.   Rondvraag

Na een pauze spreekt de Multatuli-biograaf Dik van der Meulen over:
Van Eeden, Thijsse, Multatuli en de natuur

Ter afsluiting draagt Simon Mulder, voordrachtskunstenaar,  rond dit thema voor uit het werk van Van Eeden en Multatuli.

Na afloop wordt een drankje aangeboden.

Toon minder...

18 maart 2013 Tweeluik Multatuli

Maandag 18 maart om 20.30 uur is op Cultura 24 een tweeluik over Multatuli te zien in het kader van de boekenweek 'Goude tijden, zwarte bladzijden.' Meer informatie

Ook aan de schrijver Pramoedya-Ananta-Toer wordt aandacht besteed op Cultura 24 (22 maart 20.30 uur). Multatuli was voor hem een groot voorbeeld. Meer info

 

tentoonstelling spijkenisse

In Openbare Bibliotheek Spijkenisse De Boekenberg is ter gelegenheid van de Boekenweek tot juni 2013 een tentoonstelling over Multatuli ingericht. U kunt onder andere een eerste druk bewonderen van de Max Havelaar. Ook het nieuwe gebouw van de bibliotheek is een bezoek waard.

 

Woutertje Pieterse Prijs 2013

Kristien Dieltiens heeft de Woutertje Pieterse Prijs 2013 gekregen voor Kelderkind. Aan de Woutertje Pieterse Prijs is een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro verbonden. Deze prijs voor kinder- en jeugdboeken werd daarmee voor de zesentwintigste keer uitgereikt.

Kelderkind is uitgegeven door Uitgeverij De Eenhoorn. Uit het juryrapport: 'Kelderkind is een boek dat genres overstijgt: het is een historische roman maar ook een psychologische thriller en een indringend coming of age- verhaal met hier en daar magische elementen. Het boek is ...

Lees meer...

... ambitieus en misschien zelfs een beetje pretentieus. Maar het maakt de pretenties waar".

Tot slot van de prijsuitreiking gaf Marijke Boon een originele vertolking van het roverslied: als eerste van alle vertolkers van de afgelopen jaren waagde zij het een bewerking te maken van Multatuli's tekst, en wel op de van haar bekende, ironische, provocerende wijze. Daarmee heeft ze de klassieke Multatulianen ongetwijfeld doen fronsen, maar tegelijkertijd heel wat zieltjes weten te winnen voor de kleine rover.

Toon minder...

22 maart 2013 Multatuli-rondvaarten

Kom in de boekennacht op vrijdag 22 maart meevaren en luisteren op de boot 'Multatuli' van Rederij der Nederlanden waarop voordrachten gehouden worden door biograaf Dik van der Meulen over Multatuli's avonturen in Amsterdam, em. Hoogleraar Nederlandse Letterkunde Marita Mathijsen over de vete tussen Multatuli en Jacob van Lennep en conservator van het Multatuli Huis Klaartje Groot over Multatuli en de vrouw.

Reservering en afvaart bij Antiquariaat Brinkman te Amsterdam.

Multatuli als Amerikaan

Op de voorjaarsvergadering van het Multatuli Genootschap 4 maart 2013 gaf Graa Boomsma een lezing getiteld 'Multatuli als Amerikaan' . Volgens Boomsma waait er anderhalve eeuw lang een multatuliaanse geest door de Amerikaanse Letteren.

Wat is multatuliaans? Non-conformistisch? Recalcitrant? Romantisch met een verlichte denkachtergrond? Een neiging tot rebellie tegen onverteerbare koloniaal-maatschappelijke verhoudingen?

Lees meer...

Zeker, maar Boomsma opteert voor een een meer literaire omschrijving. Beroemde multatuliaanse romans als Moby-Dick van Melville, U.S.A. van Dos Passos, Absalom, Absalom! van Faulkner of Herzog van Saul Belllow zijn veelstemmige vertellingen die een compromisloze literaire mentaliteit verwoorden en nergens vrijblijvend zijn.

Dat bedoelt hij met 'Multatuli als Amerikaan'. De voorbeelden waarmee hij zijn stelling illustreerde (Melville, Faulker en Eggers), hebben menig luisteraar aangezet tot (her)lezing.

Aan het einde gaf Boomsma de Nederlandse literaire kritiek er zelf op Multatuliaanse wijze even van langs, noemende "de luie en lamlendige critici", die de recente vertaling van Faulkers Absalom! Absalom! nauwelijks opgemerkt hebben. Het was al met al een geanimeerde bijeenkomst. Wilt u ook een keer komen? Mail naar: info@multatuli-musuem.nl.

Toon minder...