Twee onbekende brieven Multatuli opgedoken

2018

"Zo steil als de weg ten Hemel" was de trap naar de woning van Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Daar kon je maar beter een levensverzekering voor afsluiten, grapt de 19e eeuwse schrijver in een nooit eerder gepubliceerde brief.

Er zijn twee onbekende brieven van Douwes Dekker ontdekt in het Stadsarchief van Amsterdam. Emeritus hoogleraar Marita Mathijsen vond ze toen ze werkte aan de biografie van Jacob van Lennep. Ze zijn gericht aan diens zoon, Willem van Lennep. De toon is vriendelijk en Douwes Dekker nodigt Van Lennep junior bij hem thuis uit. Maar Douwes Dekker zou Douwes Dekker niet zijn als hij hem niet ook even terecht wees. Hij wist namelijk dat Willem...

Lees meer...

spoedig als ambtenaar aan het werk zou gaan in Nederlands-Indië en schrijft: 'Vergeef mij mijn familiairen toon of liever zie er mijne goedheid in zich nederbuigende tot een O.I. Ambtenaar, want dat wascht je de zee niet af ' oftewel: die smet blijft je altijd aankleven.

Douwes Dekker zat op dat moment – waarschijnlijk eind augustus 1860 maar de brief is ongedateerd – aan de Botermarkt (nu Rembrandtplein), terwijl zijn vrouw en kinderen waren achtergebleven in Brussel. Als Willem langs zou komen zou hij maar beter een levensverzekering kunnen nemen omdat de trap zo steil was: 'zo steil als de trap ten hemel', grapte hij. De brieven zijn uit de periode dat het nog boterde tussen Multatuli en de Van Lenneps. Later kregen ze ruzie over het kopijrecht van de Max Havelaar. De andere brief van enkele maanden daarvoor is een bedankje over de aangename kennismaking met Willem van Lennep.

Mathijsen vond de brieven in een ongeïnventariseerde collectie. Multatuli's tweede vrouw Mimi Hamminck Schepel heeft voor haar tiendelige boekenserie Brieven van Multatuli wel eens aan Willem van Lennep gevraagd of hij brieven had van Multatuli. Het antwoord was: "dat deze heer zich niet herinneren kon onder de nagelaten papieren van zyn vader brieven van Multatuli te hebben gevonden." De brieven zouden dus vernietigd zijn, werd aangenomen.

De brieven liggen in het Stadsarchief en zijn hieronder te lezen. Ze zullen over enkele maanden met toelichting gepubliceerd worden in het Jaarboek Multatuli 2017.

Toon minder...

Extra Nummer Jaarboek Multatuli is uit

Feb 2018 - Er is een extra nummer uitgekomen van Jaarboek Multatuli dat geheel gewijd is aan de fascinatie van Willem Frederik Hermans voor Multatuli. Het verscheen ter gelegenheid van de publicatie van deel 17 van De Volledige Werken van Willem Frederik Hermans, dat zijn werk over Multatuli bevat. Hermans schreef verscheidene columns over Multatuli, verzorgde een nieuwe editie van de Max Havelaar (1987) en schreef de nog zeer lezenswaardige biografie De Raadselachtige Multatuli (1976, 2e druk 1987), die destijds de nodige ophef veroorzaakte.

Met bijdragen van Dik van der Meulen & Cyril van den Hoogen, die een mooi overzicht schetsen van Hermans' bemoeienis met Multatuli; Peter Kegel over de Multatuliana in Hermans' privébibliotheek, Marc van Zoggel over de totstandkoming van De Raadselachtige Multatuli en de moeilijkheden die Hermans toen uiteraard had met de Multatulianen, Tom Phijffer memoreert een bijzondere samenkomst in de regio Lebak in 1971. Daan Rutten exploreert de manieren waarop beide schrijvers de werkelijkheid wilden kenen vanuit filosofisch perspectief, Verder Maurits Verhoeff over een bijzondere vondst in het Multatuli-archief, Annelies Dirkse en Klaartje Groot over Hermans&Multatuli in de media en over de vriendelijke Hermans. Op de voorkaft staat een cartoon van Siegfried Woldhek met Hermans die Multatuli verdedigt tegen zijn tegenstanders. U kunt het bestellen bij het Multatuli Huis (info@multatuli-museum.nl) of Uitgeverij Verloren.

Multatuliana op tentoonstelling Van Lennep

18 januari 2018 - Multatuli is prominent aanwezig op de tentoonstelling over schrijver en politicus Jacob van Lennep in het Stadsarchief Amsterdam. Een van de grote vitrines over het schrijverschap van Van Lennep – hij heeft naast schrijven nog veel meer gedaan – is zo rijk gevuld met Multatuliana dat je bijna zou denken dat Van Lennep de Max Havelaar geschreven had. Je kunt er de koopakte vinden waarmee Multatuli zijn meesterwerk aan Van Lennep heeft verkocht en nog een aantal bruiklenen van het Multatuli Huis.… Gaat u zelf maar gauw kijken. De tentoonstelling is vanaf heden tot en met 20 mei 2018 te bezichtigen.

Sommige Multatulifans zijn misschien niet zo blij met deze hulde voor Van Lennep omdat die de Havelaar 'verminkt' heeft. Maar in feite heeft de man dankzij zij zijn ingrepen er toch maar voor gezorgd dat de Havelaar werd uitgegeven en in de schijnwerpers terechtkwam. Net zoals nu op deze tentoonstelling.

Pronkstuk van Nederland - stem!

22 januari 2018 - Vanavond in de uitzending 'Pronkstuk van Nederland' op NPO 2, om 21.10 uur wordt bekend of de Max Havelaar doorgaat naar de tweede ronde van de verkiezing voor het Pronkstuk van Nederland in de categorie Erfgoed. Als dat zo is, kan er - online en, tijdens de live-uitzendingen, ook telefonisch - weer gestemd worden op de Havelaar. Op woensdag 24 januari wordt vervolgens de finalist bekend uit deze categorie. Vrijdag 26 januari is de finale, waarin de drie finalisten uit de categorieën Ontwerp, Erfgoed en Kunst tegenover elkaar komen te staan. De kijker kiest dan het pronkstuk van Nederland. Lees hier meer: https://hetpronkstukvannederland.avrotros.nl/procedure/

Multatuli op kussen in de Taalstaat

januari 2018 - De media zijn Multatuli en zijn werk goed gezind: telkens weer weet een blad of een programma op een of andere wijze aandacht aan hem te schenken. Nu ook het mooie radioprogramma 'De Taalstaat' op zaterdag om 11 uur op radio 1: de hoofdgasten krijgen altijd drie kussens voor hun neus met de gezichten van schrijvers van naam waaruit hun favoriet mogen kiezen. Afgelopen jaar waren dat Hella Haasse, Annie MG Schmidt en Hugo Claus. In 2018 is Multatuli aan de beurt, samen met Willem Elsschot en Jan Wolkers.

Stem op de Max Havelaar!


dec 2017/ jan 2018 - De Max Havelaar is genomineerd voor de titel 'Pronkstuk van Nederland' in het tv-programma Het Pronkstuk van Nederland op NPO 2. Het behoort tot een van de tien pronkstukken in de categorie 'Erfgoed'. De komende maand presenteert Jort Kelder daarin dertig objecten die genomineerd zijn voor de verkiezing van het 'pronkstuk' van Nederland.  Het publiek heeft hierin een groot aandeel; tot en met 31 december kan iedereen dagelijks een stem uitbrengen in de categorieën ontwerp, erfgoed en kunst. Zie www.hetpronkstukvannederland.nl. Stem allemaal op de Max Havelaar!

Multatuli doet onder voor Nederhoppers

Op 30 dec 2017 was Multatuli in De Avond van Taal. Je zou zeggen dat Multatuli de grootste en rijkste woordenschat heeft van alle Nederlandse schrijvers. Dat hebben wij mis. Het zijn enkele hiphoppers die hem naar de kroon steken volgens taalkundige Vivien Waszink, die zijn taal vergeleek met onder andere die van de formatie Zwart Licht van rapper Akwasi.

U kunt het programma nog bekijken op uitzending gemist. In het programma werd ook een quiz gedaan, waarin Waszink en Akwasi en de kijkers moesten raden of een tekst van Multatuli was of Nederhop. Het bleek niet altijd even gemakkelijk. Zowel Waszink als Akwasi cum suis zaten er eens naast. Probeer het maar eens.

bestel een multatuli-Notitieboek

2016 - Op zoek naar een mooi cadeautje? Bestel dit prachtige en praktische Multatuli-notitieboek (A5, 11 euro excl. verzendkosten) via info@multatuli-museum.nl.
Rara van welke editie van de Max Havelaar is dit de kaft?

Nieuw multatuli T-Shirt

'Van de maan af gezien, zyn we allen even groot' 
Multatuli, Idee 155

Steun het Multatuli Huis! Kom het Multatuli-T-shirt kopen of bestel via info@multatuli-huis.nl

Maten S, M, L, XL, XXL
Prijs: 26 euro  -
Kleur: Stevig marineblauw shirt
Het hele Idee 155 luidt: 'Van de maan afgezien, zyn we allen even groot. Voor een weter zou er geen verschil merkbaar zyn tussen de kennis van een kind, en van den wysgeer die 't meest en 't zuiverst gedacht heeft.' Uit: Ideën, eerste bundel  (Volledig Werk boek II - p. 382)

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de email nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

2017 Verschenen: nieuwe Spaanse Max Havelaar

Onlangs is een nieuwe Spaanse vertaling van Max Havelaar verschenen. De vertaler is Malou van Wijk. De editie werd verzorgd door Anne van Raemdonck, docente Neerlandistiek aan de Universiteit Barcelona. In 2016 won zij de Visser-Neerlandiaprijs Prijs voor haar grote inzet voor de neerlandistiek in Spanje sinds 1986. Met tal van initatieven heeft zij ervoor gezorgd dat het Nederlands zich kon handhaven tussen de grote talen. De vorige Spaanse Max Havelaar was van de hand van Francisco Carrasquer uit 1975 (2e druk 1992).

133 scholieren uit 't kiesdistrict Tiel


Afgelopen vrijdag 3 november 2017 had het Multatuli Huis een record aantal scholieren op bezoek. Maar liefst 133 leerlingen van het Lingercollege uit Tiel verzamelden zich om 10.00 uur in de Korsjespoorsteeg, die meteen helemaal vol stond. Een leuke coïncidentie was dat Multatuli zich in 1860 in

'het kiesdistrict Tiel' verkiesbaar heeft gesteld om de Javaanse zaak ook via politieke weg te bepleiten. Dat had hij een jaar eerder ook al willen doen maar toen had hij de tijd nog niet rijp geacht omdat de Max Havelaar nog niet gepubliceerd was. Hij wilde niet dat hij door de kiezers afgewezen zou worden wegens onbekendheid. Ook toen al namelijk maakten veel gelukszoekers die slechts leugens verkondigden hun opwachting in de politiek. Multatuli schrijft:'Ook in politieke geloofsbelydenissen heerst veelal leugen. Ik weet dit, en waarschuw u daarvoor. De proef is zeer eenvoudig. Men vrage niet: "wat zegt gy?" Men vrage: "wat hebt gy gedaan?" En met deze eenvoudige opmerking sluit ik dit eerst beroep op het volk van Nederland.' (vw i, p. 448-449). Dit valt te lezen in de open brief 'Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel' (oktober 1860), gepubliceerd als Indrukken van den dag (Arnhem, 1860; vw I, p. 431-449). Verder vraagt Multatuli daarin de lezer om te oordelen in het geding tussen hem en het ministerie van Koloniën. Hij wil niet strijden tegen personen, maar hij wijst wel op de onbekwaamheid van de toenmalige gouverneur-generaal Duymaer van Twist. Hij informeert de lezers over de misslagen van deze gouverneur-generaal en verzekert het zijne te willen doen om een einde te maken aan de gruwelen in Indië (Bron: de Multatuli-Encyclopedie van K. ter Laan).

Elsbeth Etty Voorzitter Multatuli Genootschap

2017 - Onder luid applaus en grote dankzegging van het bestuur en de leden nam Winnie Sorgdrager op 4 maart afscheid als voorzitter van het Multatuli Genootschap. Recensente en bijzonder hoogleraar Literaire Kritiek Elsbeth Etty volgde haar op. Zij is ook de biograaf van de schrijfster en socialiste Henriette Roland Holst, die de Max Havelaar verslonden heeft. Etty schrijft dat

Lees meer...

'de 13-jarige Henriëtte in plaats van naar bed te gaan het boek stiekem zat te lezen op de trap. Na een paar uur werd ze betrapt door haar vader die het boek afpakte omdat hij het 'geen lectuur' voor haar vond. Natuurlijk werd haar nieuwsgierigheid hierdoor alleen maar groter.' Etty citeert Henriëtte: 'Weldra had ik den heelen Havelaar grelzen en kende ik de 'Toespraak tot de Hoofden van Lebak' en het 'Lied van Saïdjah en Adinda' vrijwel van buiten. Multatuli kon in de jaren tachtig geen hartstochtelijker bewonderaarster gehad hebben dan ik. Mijn zucht naar romantiek, mijn instinctmatige drang naar sociale rechtvaardigheid, mijn dweepende bewondering voor hen die zich opwierpen als beschermers van de zwaksten, bevrijders van de onderdrukten - dit alles werd de notarisdochter te noordwijk volkomen bevestigd door het wonderbaarlijste boek van welks ontstaansgeschiedenis ik zoo goed als niets wist.' We zijn benieuwd in hoeverre de biograaf zich met de gebiografeerde vereenzelvigd heeft...

Toon minder...

Multatuli-T-shirt

'Niemand weet het. En zij die beweren het te weten zijn het onderling niet eens.'
Multatuli, Idee 415

Steun het Multatuli Huis! Kom het Multatuli-T-shirt kopen of bestel via info@multatuli-huis.nl

Maten S, M, L, XL, XXL
Prijs: 25 euro

Vormgeving:  Studio Gert Jonker
Kleur: Stevig khaki shirt van 205 grams katoen
Beschrijving: het  zijn de laatste regels van Idee 415 uit 'de vyfde, door den auteur herziene druk' uit 1872 van de Ideen van Multatuli, verschenen bij G.L. Funke te Amsterdam.

Eduard Douwes Dekker (Multatuli) werd vooral bekend door het boek Max Havelaar (1860). De tekst op ons shirt werd gezet uit de letter 'Fashion Compressed no. three'. Het kader leenden we van een 19e eeuwse prachtband. Dit kader bevat een subtiele symbolische "knipoog" naar de Vrijmetselarij, waarvan Multatuli lid was.

                                                                                              Lees het hele idee 415

Lees meer...

            

Toon minder...

Multatuli zoekt een Zürcher


Het Multatuli Huis kan weer even blijven bestaan. Een Mecenas van het kaliber Johannes Zürcher is nog niet opgestaan, maar er zijn veel gulle donaties van particulieren binnengekomen op rekening 4841171. Ook de verkoop van het Multatuli-T-shirt levert een mooie bijdrage. Multatuli dankt u voor dit huldeblijk! Maar is natuurlijk nog lang niet tevreden...

Ook Zürcher moest het destijds ontgelden. Multatuli liet in zijn brieven niet erg merken dat hij zijn Duitse vriend, bewonderaar en Mecenas

Lees meer...

dankbaar was. Hij had in 1880 een enorme villa van hem gekregen in Nieder-Ingelhgeim met een prachtig uitzicht over de Rijn en ommelanden. Over Johannes Zürcher doen veel geruchten de ronde maar feit is dat hij rijk was. Hij was van alles: leraar, kunstenaar, kunsthistoricus, geleerde en iemand met een onwaarschijnlijke talenknobbel. Maar bovenal was hij zeer rijk. Hij zei tegen Multatuli: "Dat huis dat te Ingelheim aangaat, koop dat maar". "Mooie grapppen", antwoordde Multatuli, "ik heb geen geld." Zürcher zei toen: "O, dat heb ik wel. En ik zal 't u zenden zoodra ge 't noodig hebt."
Ook heeft Multatuli met een extra geldbedrag van Zürcher allerlei schulden kunnen aflossen. Door de verbouwing van de villa die Multatuli nodig achtte - er zat bijvoorbeeld 'niet eens' 'een plé' in - kreeg hij er echter toch weer een schuld bij...

[Bron: Dik van der Meulen, Multatuli. Leven en werk van Edurad Douwes Dekker, in het museum te koop]

Toon minder...