Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

vertolking Japanse steenhouwer

Door Annette Kruisbrink

Multatuli voor scholieren

Max Havelaar Toesprakentoernooi in Leiden, zaterdag 31 oktober 2020, 10u-17.30u

Tijdens de tiende editie van het Max Havelaar Toesprakentoernooi (MHT) zullen zestig docenten Nederlands, elk vergezeld door twee leerlingen uit de bovenbouw van het vwo, Universiteit Leiden bezoeken om te leren en zich te laten inspireren over retoricaonderwijs. Vanaf eind april 2020 vindt u hier meer informatie over de aanmeldprocedure en -planning

De Alphaman: dominee Wawelaar

Wie was Multatuli? (Clipphanger, 2 mrt. 2020)

Als ambtenaar in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië ziet Eduard Douwes Dekker van dichtbij hoe de bevolking wordt uitgebuit door de Nederlandse overheersers. Daarover schrijft hij onder het pseudoniem Multatuli zijn meesterwerk Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandse Handelmaatschappij. (Clipphangers zijn korte animaties die alledaagse vragen op een grappige manier beantwoorden)

Leerlingen weten het beter

'Meent men dat het de moeite niet lonen zou, aan kinderen te vragen wat er aan 't onderwys ontbreekt?'

(In: Multatuli, Duizend en enige hoofdstukken over Specialiteiten, Volledige Werken boek V, p. 525)

Hoe ging het eraan toe in Nederlands-Indië (Welkom in de IJzeren Eeuw, met als gast Multatuli)

Vandaag is Multatuli te gast in de studio. Hij vond het vreselijk wat er gebeurde in Nederlands Indië, daarom schreef hij er een boek over.
Op de bank zit de grote schrijver Multatuli, bekend van zijn boek 'Max Havelaar', een aanklacht tegen uitbuiting in Nederlands-Indië. Maar was Multatuli zelf niet in dienst van het koloniaal bestuur en waarom is hij eigenlijk ontslagen?

leraren verdienen te weinig

'Idee 381. Toen ik zo-even beweerde dat schoolmeesters te karig beloond worden, was dit niet omdat ik die beloning beschouw als onevenredig met de geleverde hoeveelheid kennis, wetenschap of mensmakery. Ik had alleen 't oog op de bitterheid van 't brood dat betaald wordt met zo lastigen arbeid, en op de onvoldoende schadeloosstelling voor 't gemartel van den man die z'n leven doorbrengt in 'n wespenest.'

(In: Multatuli, Ideën, eerste bundel)

Samenvatting Max Havelaar (De Alphaman, 11 jan. 2016)

De Alphaman vertelt je het verhaal van Max Havelaar. Een dappere man wil de uitbuiting van de Javanen aankaarten, maar dit gaat moeizaam.

Samenvatting Max Havelaar: Saïdjah en Adinda (De Alphaman, 1 feb. 2016)

Het 17e hoofdstuk van Max Havelaar bevat het prachtige (maar tragische) verhaal van Saïdjah en Adinda. Twee jonge Javanen lijken voor elkaar bestemd, maar een dictatoriaal districtshoofd gooit roet in het eten.