Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen.

Tentoonstelling

Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht. 

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Het museum is voorlopig GESLOTEN.

Museum open op afspraak (na de coranacrisis)

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl

Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

doelstelling Stichting Multatuli Huis

Artikel 2 van de statuten
a het beheren van het Multatuli Huis, gevestigd in het geboortehuis van Eduard Douwes Dekker aan de Korsjespoortsteeg 20 in Amsterdam
b het aangaan van huurovereenkomsten met de eigenaar van het geboortehuis en arbeidsovereenkomsten met de conservator
c het opzetten en onderhouden van een website ter bevordering van de kennis omtrent de persoon Edurad Douwes Dekker en zijn werken
d al hetgeen onmiddelijk of middelijk in verband staande met het bevorderen van de kennis omtrent de persoon Eduard Douwes Dekker en zijn werken en het verwerven van middelen om deze activiteiten te kunnen bekostigen, waaronder subsidies, bijdragen van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Multatuli Genootschap, hierna "Multatuli Genootschap", en giften.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

- Openstelling van het Multatuli Huis op dinsdag, zaterdag en zondag
- Inrichten tentoonstellingen in het Huis
- Realisatie van kenniscentrum via website en beschikbaar stellen van archief
- Instandhouding van geboortehuis Multatuli
- Educatie van scholieren, studenten en andere belangstellenden
- Organiseren rondleidingen en stadswandelingen
- Organiseren van activiteiten om het gedachtengoed van Multatuli onder de aandacht te brengen door publicaties, lezingen, etc
- Sponsoring regelen zodat de activiteiten, conservator en huisvestingskosten bekostigd kunnen worden

Voor de financiële verantwoording zie het jaarverslag 2012.