Multatuli-jaar 2020

Op 2 maart 2020 is het tweehonderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker in de Amsterdamse Korsjespoortsteeg ter wereld kwam. In zijn geboortehuis bevindt zich het dagelijks geopende Multatuli Museum, dat door het Multatuli Genootschap zonder subsidie in stand wordt gehouden.

Help eraan mee dat Multatuli gezien én gelezen blijft worden 

Het 200ste geboortejaar van Nederlands grootste schrijver zal worden aangegrepen om zijn blijvende betekenis onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Anders dan Multatuli-bewonderaar W.F. Hermans vreesde na het vorige jubileum in 1987 (de herdenking van zijn honderdste sterfjaar) zal 2020 niet "in stilte voorbijgaan" wegens gebrek aan belangstelling. "Niemand zal Multatuli meer voor zijn plezier lezen", voorspelde Hermans bitter. "Niemand ambieert meer iets nieuws over de schrijver aan het het licht te brengen. Zelfs een standbeeld hoeft niet meer te worden opgericht voor hem".

Lees meer...

Digtaal standbeeld: Multatuli Online

Voor de verandering krijgt Hermans een keer ongelijk, want in het jubileum-jaar 2020 wordt de tweehonderjarige geëerd met een ultramodern digitaal standbeeld: de website Multatuli Online waarop zijn hele oeuvre, de volledige correspondentie, handschriften, de complete iconografie, secundaire literatuur, archivalia, documenten over zijn persoon en het beschikbare beeldmateriaal wordt ontsloten en in samenhang wordt gepubliceerd.

Ter bevordering van zowel het leesplezier als het onderzoek naar de schrijver werkt het Multatuli Genootschap samen met  Krijn ter Braak aan een bijzondere vormgeving van dit digitale monument. Zo worden met behulp van geo-visualisatie alle werken en biografische data van Multatuli aan geografische locaties gekoppeld en zichtbaar gemaakt op landkaarten en afbeeldingen uit Multatuli's tijd. Zo'n locatie kan Lebak zijn, Batavia, Amsterdam, Den Haag, Brussel of Nieder-Ingelheim: alle plaatsen waar hij zich bevond als hij een brief of boek schreef. Via Multatuli Online kunnen bezoekers letterlijk op reis door zijn leven en werk.

Toon minder...

Crowdfunding

Om het ambitieuze jubileumproject in optimale vorm te kunnen realiseren is €350.000,- nodig. Intensieve fondsenwerving heeft tot nu toe nog niet voldoende opgeleverd. Dankzij onze partners, het Huygens Instituut, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en de Koninklijke Bibliotheek, alsmede de bijdragen van fondsen als Dioraphte en het Prins Bernhard Cultuurfonds, is er 250.000 euro opgehaald en voor 50.000 euro in natura.  Voor het resterende bedrag van 50.000 doen wij ook een dringend beroep op u. Inmiddels staat de teller van de crowdfunding op 23.000,-.

Helpt u mee om het digitale Multatuli-monument mogelijk te maken?

Lees meer...

Of wilt u bijdragen aan de andere onderdelen van het jubileum, zoals de volgende geplande activiteiten:

  • De onthulling van een door Jeroen Henneman ontworpen gedenksteen voor Multatuli in De Nieuwe Kerk tijdens een manifestatie met speciale gasten onder wie feestredenaar Arnon Grunberg.
  • Een opknapbeurt van het Multatuli Museum, om te beginnen een grote schoonmaak van de in 1887 geplaatste gevelsteen boven de ingang met de onleesbaar geworden tekst: 'Eduard Douwes Dekker "Multatuli" werd in dit huis geboren 2 MAART 1820'.
  • Een speciale jubileumuitgave van het Jaarboek Multatuli, waarin bekende Nederlanders en Vlamingen reageren op beroemde/beruchte uitspraken van Multatuli.
  • Lancering van 'Multatuli Online' tijdens een swingende 'Multatuli-nacht' met optredens van schrijvers, acteurs, musici en andere artiesten die zich door Multatuli hebben laten inspireren.
Toon minder...

Ik steun met tweehonderdVIJFTIG EURO of meer

Ik steun het Multatuli-jaar 2020 met een bijdrage van €250,- of meer.

Ik krijg Bedelbrieven voor Multatuli van Elsbeth Etty en een exclusieve rondleiding in het Multatuli Huis door conservator Klaartje Groot of Multatuli-biograaf Dik van der Meulen.

U kunt uw bijdrage o.v.v. Steun Multatuli-Jubileum 2020 overmaken op bankrekening IBAN NL12 INGB 0004 8411 71, BIC: INGBNL2A ten name van Multatuli Museum Amsterdam.

Een bevestigingsmail wordt gestuurd naar dit adres

Vul een bedrag in van 250 of meer

Verstuur

Exclusieve rondleiding

Bij een donatie van €250,- ontvangt u het boekje Bedelbrieven voor Multatuli door Elsbeth Etty en een exclusieve rondleiding door het Multatuli Museum door Multatuli-biograaf Dik van der Meulen of conservator Klaartje Groot: