Het leven van Multatuli verteld door Philip Freriks

Multatuli: Durf te Denken, verteld door Hadewych Minis

Bibliografie

TitelGeschrevenGepubliceerd
Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel oktober 1860 oktober 1860
Aleid 1872-1876 1891
Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste januari 1858, zomer 1860 oktober 1860
Brief aan den koning eind september 1872 begin oktober 1872
Brief aan Ds. W. Francken Az. augustus 1860 september 1860
Brief aan Quintillianus 3 februari 1862 maart 1862
De bruid daarboven 1843-1844 (herschreven september 1859) december 1864
Causerieën april-december 1869 mei 1869-februari 1870
Divagatiën over zeker soort van Liberalismus zomer 1870 juli-september 1870
Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten voorjaar 1871 mei 1871
Een en ander over Pruisen en Nederland januari 1867 februari 1867
Franse rymen november 1864 voorjaar 1865
Het gebed van den onwetende 26 februari 1860 maart 1861
Geloofsbelydenis oktober 1859 november 1859
Ideën, eerste bundel januari-oktober 1862 maart-november 1862
Ideën, tweede bundel oktober 1863-december1864 september 1864-maart 1865
Ideën, derde bundel oktober-november 1868 en mei 1870-juli 1871 september 1870-augustus 1871
Ideën, vierde bundel oktober 1867-april 1872 september-december 1872
Ideën, vijfde bundel eerste helft 1873 maart-juli 1873
Ideën, zesde bundel juni-november 1873 oktober-december 1873
Ideën, zevende bundel april 1874-mei 1877 juni 1874-juni 1877
Japanse gesprekken juni 1862 23 en 30 juni 1862
De maatschappij tot Nut van den Javaan 5 oktober 1869 10 oktober 1869
Max Havelaar september-oktober 1859 mei 1860
Max Havelaar aan Multatuli najaar 1860 november 1860
Millioenenstudiën april 1870-september 1873 mei 1870-oktober 1873
Minnebrieven juni-juli 1861 augustus 1861
Nog eens: vrye arbeid in Nederlands-Indië december 1867-november 1870 december 1870
Onafgewerkte blaadjes najaar 1886 april 1887
Over vryen arbeid in Nederlands Indië en de tegenwoordige koloniale agitatie december 1861-januari1862 januari en februari 1862
De school des levens 5 februari 1863 6 februari 1863
Wys my de plaats waar ik gezaaid heb april 1861 mei 1861
De zegen gods door Waterloo juni 1865 juni 1865
TitelGeschrevenGepubliceerd
Geloofsbelydenis oktober 1859 november 1859
Max Havelaar september-oktober 1859 mei 1860
Brief aan Ds. W. Francken z. augustus 1860 september 1860
Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste
januari 1858, zomer 1860 oktober 1860
Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel
oktober 1860 oktober 1860
Max Havelaar aan Multatuli najaar 1860 november 1860
Het gebed van den onwetende 26 februari 1860 maart 1861
Wys my de plaats waar ik gezaaid heb april 1861 mei 1861
Minnebrieven
juni-juli 1861 augustus 1861
Over vryen arbeid in Nederlands Indië en de tegenwoordige koloniale agitatie
december 1861-januari 1862 januari en februari 1862
Brief aan Quintillianus 3 februari 1862 maart 1862
Ideën, eerste bundel januari-oktober 1862 maart-november 1862
Japanse gesprekken
juni 1862 23 en 30 juni 1862
De school des levens 5 februari 1863 6 februari 1863
Ideën, tweede bundel oktober 1863-december1864 september 1864-maart 1865
De bruid daarboven 1843-1844 (herschreven september 1859) december 1864
De zegen gods door Waterloo juni 1865 juni 1865
Franse rymen november 1864 voorjaar 1865
Een en ander over Pruisen en Nederland januari 1867 februari 1867
Causerieën april-december 1869 mei 1869-februari 1870
De maatschappij tot Nut van den Javaan 5 oktober 1869 10 oktober 1869
Ideën, derde bundel oktober-november 1868 en mei 1870-juli 1871 september 1870- augustus 1871
Millioenenstudiën april 1870-september 1873 mei 1870-oktober 1873
Divagatiën over zeker soort van Liberalismus zomer 1870 juli-september 1870
Nog eens: vrye arbeid in Nederlands-Indië december 1867-november 1870 december 1870
Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten voorjaar 1871 mei 1871
Brief aan den koning eind september 1872 begin oktober 1872
Ideën, vierde bundel oktober 1867-april 1872 september-december 1872
Ideën, vijfde bundel eerste helft 1873 maart-juli 1873
Ideën, zesde bundel juni-november 1873 oktober-december 1873
Ideën, zevende bundel april 1874-mei 1877 juni 1874-juni 1877
Aleid 1872-1876 1891
Onafgewerkte blaadjes najaar 1886 april 1887