Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Statuten van het Multatuli Genootschap

Statuten van de Stichting Multatuli Huis

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 7 maart 2020

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 18 september 2021

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Multatuli Huis op Facebook

Multatuli Huis op Twitter

Multatuli Huis op YouTube

Multatuli 200 jaar op Youtube

Multatuli.online

Bestuur

Het bestuur van het genootschap is gelijk aan het bestuur van de Stichtig Multatuli Huis en bestaat momenteel uit de volgende personen:

Dr. Elsbeth Etty, voorzitter

Drs. A. M. Böhm, vice-voorzitter

Mr. J. Pen, penningmeester

Dr. D.A. Hollanders

Drs. M. Holtrop

Dr. D. van der Meulen

Prof.dr. Ph. Vermoortel

De bestuurders verrichten hun taak zonder enige geldelijke beloning. 

 

Secretariaat

Het secretariaat van het Multatuli Genootschap alsmede van de Stichting Multatuli Huis is gevestigd in het Multatuli Huis

Korsjespoortsteeg 20
1015 AR Amsterdam
info@multatuli-museum.nl
020-6381938

Rekeningnummer Multatuli Genootschap: NL04 INGB 0000 225570

Rekeningnummer Stichting Multatuli Huis: NL12 INGB 000 4841171

Ereleden


Het Multatuli Genootschap heeft in de loop van haar bestaan aan de volgende personen een erelidmaatschap verleend:

H. van den Bergh
Menno ter Braak
Chr. Bij
B. Damme
B.P.M. Dongelmans
Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel
A.C. Everts
C. Fasseur
A.H. Gerhard
T. Haan
K. ter Laan
H.H.J. de Leeuwe
M.T.C.Mathijsen-Verkooijen
J.J. Oversteegen
Julius Pée
E. du Perron
G. Postma
J.A. Roelfsema-Tenge
P. Spigt
Wilhelm Spohr
M. Stuiveling-van Vierssen Trip
H.J. van Waterschoot
J.A.M. van Waterschoot

C. van den Hoogen