Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Het bestuur

Het bestuur van het genootschap is gelijk aan het bestuur van de Stichtig Multatuli Huis en bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • Dr. Elsbeth Etty, voorzitter
 • Drs. A. M. Böhm, vice-voorzitter
 • Drs. C.J.M. van den Hoogen, penningmeester
 • Mr. T. Phijffer, secretaris
 • Dr. D. van der Meulen
 • Drs. L. van Hasselt
 • Prof.dr. Ph. Vermoortel

De bestuurders verrichten hun taak zonder enige geldelijke beloning. Met de conservator is stichting Multatuli Huis een arbeidsovereenkomst aangegaan, leidend tot een marktconforme beloning.

Het secretariaat

Het secretariaat van het Multatuli Genootschap alsmede van de Stichting Multatuli Huis is gevestigd in het
Multatuli Huis
Korsjespoortsteeg 20
1015 AR Amsterdam
info@multatuli-huis.nl
020-6381938
Rekeningnummer Multatuli Genootschap: NL04 INGB 0000 225570
Rekeningnummer Stichting Multatuli Huis: NL12 INGB 000 4841171

Multatuli Huis

Het museum wordt beheerd door conservator Klaartje Groot

Over Multatuli

De redactie van het tijdschrift Over Multatuli / Jaarboek Multatuli bestaat momenteel uit drs. Annelies Dirkse, drs. V. Stolk, drs. R. Schreijnders en dr. K.E. Groot.

Ereleden

Lees meer...

Het genootschap heeft in de loop van haar bestaan aan de volgende personen een erelidmaatschap verleend:

 • H. van den Bergh
 • Menno ter Braak
 • Chr. Bij
 • B. Damme
 • B.P.M. Dongelmans
 • Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel
 • A.C. Everts
 • C. Fasseur
 • A.H. Gerhard
 • T. Haan
 • K. ter Laan
 • H.H.J. de Leeuwe
 • M.T.C.Mathijsen-Verkooijen
 • J.J. Oversteegen
 • Julius Pée
 • E. du Perron
 • G. Postma
 • J.A. Roelfsema-Tenge
 • P. Spigt
 • Wilhelm Spohr
 • M. Stuiveling-van Vierssen Trip
 • H.J. van Waterschoot
 • J.A.M. van Waterschoot
Toon minder...