Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Max Havelaar Toesprakentoernooi


Elk najaar vindt het Max Havelaar Toesprakentoernooi voor scholieren plaats, georganiseerd door de Universiteit Leiden met als partner het Multatuli Genootschap. Houd de website van de universiteit Leiden in de gaten voor de aanmeldingsdeadline.

Max Havelaar hield  voor 'de hoofden van Lebak' één van de beroemdste toespraken uit de Nederlandse geschiedenis. Wat zou Multatuli de sprekers in opleiding hebben geadviseerd om te doen? Dat leer je in diverse colleges en workshops door docenten van de Universiteit Leiden.

Lees meer...

Wat zouden we moeten doen in de eerste en laatste minuten van een toespraak? Hoe zorgen we ervoor dat onze boodschap mee naar huis wordt genomen? Welke rol kan humor spelen? Hoe verhoudt de stijl van Wilders zich tot die van andere kamerleden? Wat is het belang van framing, bijvoorbeeld in de Nederlandse en Amerikaanse verkiezingsstrijd?

Na drie colleges – gegeven door universitaire docenten en andere speech- en communicatieprofessionals – brengen de leerlingen de vergaarde kennis in de praktijk door in tweetallen ter plaatse een speech te schrijven en op te voeren. Bovendien krijgen de meest welbespraakte leerlingen de kans om hun toespraak voor een volle collegezaal voor te dragen. Leerlingen met talent voor toespraken of een grote interesse in het gesproken woord maken deze dag op een leuke en afwisselende manier kennis met de universitaire benadering van het speechen. Maar ook voor hun begeleiders zal het verre van een verloren dag zijn: de verschillende colleges en de aanwezigheid van collega's en vakgenoten kunnen een inspiratie vormen voor de lessen spreekvaardigheid.

De dag wordt mogelijk gemaakt door de Max Havelaaracademie en het Multatuli Genootschap & Multatuli Huis in samenwerring met de universiteit Leiden.

Meer informatie: http://www.maxhavelaartoernooi.leidenuniv.nl

Toon minder...

Lezing Piet Hagen 3 november 2018


sep 2018 - Op de najaarsvergadering van het Multatuli Genootschap op 3 november spreekt Piet Hagen over zijn nieuwe boek 'Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing'. Het is een relaas van vijf eeuwen vreemde overheersing door Portugese, Spaanse, Nederlandse, Engelse, Franse en Japanse kolonisatoren onder het motto van Jan Pieterszoon Coen: 'Geen handel zonder oorlog'. De bijeenkomst vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Singel 425. De inloop is vanaf 13.30 en het programma begint om 14.00 uur.

Kester Freriks in de NRC:

Lees meer...

 'Het perspectief van het boek ligt niet alleen aan de Nederlandse kant, maar ook en juist aan de Indonesische. Dat leerde Hagen van Peter Carey. Opvallend is dat Hagen nergens oordeelt. Hij blijft afstandelijk, keurig de misstanden noterend uit een overvloed aan materiaal.' 

Programma:

13.30 (inloop) 
14.00 aankondiging jubileum Multatuli 200 jaar in 2020
14.15-15.15 uur: lezing Piet Hagen over vijf eeuwen koloniale oorlogen in Indonesië
15.45-16.30 Lezing Tom Phijffer over de wederwaardigheden van W.F. Hermans in Indonesië

Iedereen is van harte welkom de lezing bij te wonen. De entree is gratis maar een kleine bijdrage is welkom.
Locatie: Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425

Piet Hagen (1942) was journalist bij het dagblad Trouw, docent en directeur van de School voor Journalistiek in Utrecht, hoofdredacteur van De Journalist en medewerker van NRC Handelsblad. Eerder verschenen van hem:
• Journalisten in Nederland, een persgeschiedenis in portretten (2002)
• Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra(2010)

Tom Phijffer is advocaat. Ook is hij secretaris van het Multatuli Genootschap en in 2000 verscheen zijn boek 'Het Gelijk van Multatuli. Het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief'.

Toon minder...